Det är dags att elektrifiera Tvärbanan

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Debatt. Det är angeläget att kunna använda Tvärbanans hela potential – både för person- och godstransporter. En eldriven tågtrafik på Tvärbanan öppnar för nya transportlösningar för det befintliga näringslivet.

Tvärbanan från Storuman till Hällnäs i Vindelns kommun saknar elektrifiering.

Sträckan på totalt 16,5 mil trafikeras i dag av dieseltåg som inte kan matcha den eldrivna tågtrafikens tempo och tillförlitlighet, och som därför blir ett hinder ute på Norra stambanan. Följden blir negativa effekter för såväl arbetspendling som godstransporter.

På Tvärbanan fraktas drygt en miljon ton gods per år. Genom SCA:s miljardinvesteringar i Obbola och i Östrand förväntas stora volymökningar de närmaste åren.

På stambanan, via Hällnäs, fraktas cirka nio miljoner ton gods per år. En förbättring av Tvärbanan har stora möjligheter att inte bara överta befintliga godstransporter från företagen i länet, utan också skapa bättre konkurrensmöjligheter som direkt bidrar till utveckling och tillväxt.

Tvärbanan har alltså en betydande funktion i länets järnvägssystem och utgör en viktig transportväg för Västerbotten. Tvärbanan är dessutom en viktig del i infrastruktursystemet när det gäller arbetspendling.

Tyvärr försvåras de möjligheterna när Tvärbanan inte har kapacitet för att person- och godstransporter ska kunna nyttja järnvägen på ett effektivt sätt. En elektrifiering skulle möjliggöra att arbetspendlingen blir mer attraktiv och effektiv utifrån kompetensförsörjningsbehovet i vårt län.

En samlad effektbedömning av en elektrifiering av Tvärbanan är genomförd av Trafikverket med positiv slutsats. Eldriven tågtrafik är billigare och enklare än dieseldriven. Att eldriven tågtrafik dessutom är bättre för miljön och klimatet är en extra fördel i jämförelse med dieseldriven trafik.

Det är angeläget att kunna använda Tvärbanans hela potential – både för person- och godstransporter. En eldriven tågtrafik på Tvärbanan öppnar för nya transportlösningar för det befintliga näringslivet.

Vi anser att en elektrifiering av Tvärbanan är en mycket angelägen investering som skapar nya utvecklingsmöjligheter för länets företag, både för gods- och persontransporter, samtidigt som det är en viktig insats i förbättringen av miljön.

Helena Lundgren
styrelseordförande Företagarna Västerbotten

Torbjörn Halvardsson
regionchef Företagarna Västerbotten

Katarina Edvall
styrelseordförande Västerbottens Handelskammare

Lars Köhler
ordförande trafikutskottet Västerbottens Handelskammare

Mer från Åsikter

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen