Det är bra att Norran granskar byggandet

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Anders Wiklund/TT

Debatt. Ovanpå de redan genomförda och pågående investeringsprojekten planeras det för ett stort antal investeringar i kommunens verksamhet. Sammantaget kommer de att leda till att kommunen, inom ett par år, slår i taket på det låneutrymme som kommunfullmäktige har fastställt.

Norran har gjort en välkommen granskning av Skellefteå kommuns större investeringsprojekt.

Granskningen synliggör de avvikelser som skett i många av projekten.

En del fördyringar förklaras av tekniska problem, andra av ambitionsförändringar, men mängden avvikelser väcker frågor. Därför vill Moderaterna se en djupare analys. Vi vill säkerställa att Skelleftebornas pengar används på rätt sätt.

Ovanpå de redan genomförda och pågående investeringsprojekten planeras det för ett stort antal investeringar i kommunens verksamhet.

Detta medför stora investeringsvolymer. Sammantaget kommer investeringarna att leda till att kommunen, inom ett par år, slår i taket på det låneutrymme som kommunfullmäktige har fastställt.

Att det investeras i Skellefteå är roligt. Samtidigt vill vi moderater öppna upp för en större mix av privata och kommunala investeringar. En större grad privata investeringar, inom kommunal verksamhet, minskar riskutsättningen av skattepengar och ger utrymme för delaktighet i byggandet av ett växande Skellefteå.

Investeringarna kommer att leda till att kommunen, inom ett par år, slår i taket på det låneutrymme som kommunfullmäktige har fastställt.

Den stora investeringsvolymen ställer höga krav på kommunorganisationen. Framförallt sätter det fokus på hur kommunen planerar och driver de större projekten och hur den efterlever god budgethållning.

På samma sätt som Norrans granskning visar har vi sett flera fall där de större investeringsprojekten, avslutade och pågående, dragit över den ursprungliga kalkylen – i vissa fall kraftigt.

Aktuella exempel är ombyggnationerna av Anderstorp-, Balder- och Kaplangymnasiet (Lejonströmsskolan), Fabriken-projektet och ett antal nya förskolor, som blivit betydligt dyrare än beräknat.

Alla investeringar för med sig driftkostnader som högre hyror och kapitalkostnader. Oförutsedda investeringsfördyringar leder till oförutsedda driftsfördyringar. Detta är nu ett problem för skolan. I arbetet med 2019 års budget kommer Moderaterna därför att driva på för att skolan ska få täckning för aktuella fördyringar.

Om de stora budgetavvikelserna fortsätter befarar vi att kommunen inte kommer att klara av alla de investeringar som nu är planerade inom fullmäktiges lånetak. Det är därför viktigt att vi drar lärdom av de utförda projekten och vidtar åtgärder med anledning av dessa erfarenheter.

Med det som grund lämnade Moderaterna, för några veckor sedan, in en motion där vi föreslår att kommunen ska granska de senaste årens större investeringar.

Vi vill att granskningen ska mynna ut i förslag till utvecklade rutiner – för planering, processgenomförande och slutrapportering av större investeringar – för att säkerställa god budgethållning.

Moderaterna har även efterfrågat att ambitionsförändringar i investeringsprojekt ska föregås av nya politiskt beslut. Den ordningen införs nu och bidrar till större tydlighet och öppenhet för invånarna.

Stora kommunala investeringar kräver bra planering, genomförande och uppföljning. Det måste den socialdemokratiska majoriteten ta på allvar – det gör Moderaterna. Annars kan vi inte bygga det moderna och växande Skellefteå som vi vill se.

Andreas Löwenhöök
oppositionsråd och gruppledare för Moderaterna i Skellefteå

Johan Söderberg
vice gruppledare för Moderaterna i Skellefteå

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen