Den orimliga konsekvensen är att tvingas flytta

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Hasse Holmberg/TT

Replik. Det är inte ovanligt med hyreshöjningar på 50–60 procent efter en ombyggnad. Enligt Boverket tvingas 25 procent att flytta inför, under och efter en ombyggnad för att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Normal omflyttning är 14 procent.

Replik på Monika Lundbergs (marknadsområdeschef/platsansvarig nord, Fastighetsägarna Mittnord) debattartikel ”Ett gott syfte med orimliga konsekvenser”, publicerad i Norran och på norran.se tisdagen den 2 maj 2017.

Nyligen överlämnade utredningen ”Stärkt ställning för hyresgäster” sina förslag till regeringen. Fastighetsägarna målar upp utredningens förslag som ett hot mot hyresrätten och påstår att hyresgäster nu får vetorätt. Vi delar inte den synen.

I dag har hyresgäster inga reella möjligheter att påverka till exempel en ombyggnad.

När ett ärende går till Hyresnämnden går nämnden praktiskt taget alltid på fastighetsägarens linje.

Dessutom, och det här är den springande punkten, är det inte ovanligt med hyreshöjningar på 50–60 procent efter en ombyggnad. Enligt Boverket tvingas 25 procent att flytta inför, under och efter en ombyggnad för att de helt enkelt inte har råd att bo kvar. Normal omflyttning är 14 procent.

Bland annat därför har Hyresgästföreningen försökt komma överens om ett ramavtal med fastighetsägarna vid ombyggnationer. Ramavtalen syftar till en tidig dialog om ombyggnationen där hyresgästerna får möjlighet att välja omfattning på ombyggnationen, ofta i tre nivåer, och därmed också storleken på hyreshöjningen.

Detta har varit en bra situation för både hyresvärden och hyresgästerna. De boende har fått vara delaktiga, och hyresvärden har fått nöjda boende och en smidigare ombyggnation eftersom de sluppit en rättsprocess.

En större tydlighet i lagen betyder att de bolag som missköter sin relation med hyresgästerna får anstränga sig mer.

Det finns inget i en förändrad lagstiftning som förbjuder ombyggnader eller ger hyresgäster vetorätt. Däremot föreslås ökad transparens och tydligare information till hyresgästerna med en tydligare bild av vad ombyggnaden får för konsekvenser.

Utredningen kom till på grund av att rättsskyddet för hyresgästerna ansågs för svagt.

Med den här förändringen kommer sannolikt fler att kunna bo kvar i sina hem, även efter en ombyggnad.

Det är bra för hyresgästerna, bra för samhället och faktiskt också bra för fastighetsägarna.

Leif Hedvall
ordförande för Hyresgästföreningen norra Västerbotten

Niclas Sundell
chef på juridikenheten Hyresgästföreningen region Norrland

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen