Debattera i Norran

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2015

Det inskickade åsiktsmaterialet i Norran  består av två delar, insändarsidan och debattsidan. På debattsidan publicerar vi material från partier, organisationer och experter medan insändarsidan är till för  främst privatpersoner.

Debattartiklarna ska vara skrivna för Norran. Grundprincipen är att Norran inte publicerar artiklar som erbjudits andra tidningar inom Norrans spridningsområde.

Debattartiklar ska vara undertecknade av en eller några personer – inte av en hel styrelse.

Debattartiklarna ska vara cirka 2 500 tecken (inklusive mellanslag) underskriften ej inräknad. Replikerna ska vara cirka 1 900 tecken (inklusive mellanslag).

Redaktionen förbehåller sig rätten att stryka i insända debattartiklar och repliker samt avstå publicering.

Alla debattartiklar och repliker ska åtföljas av namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Allra bäst och enklast är om texterna levereras vid e-post till debatt@norran.se.

Debattartiklar som publiceras i Norran publiceras även på norran.se. Här hittar du även debattartikar som av utrymmesskäl inte publiceras i Norran, pappersupplagan..

Debattredaktionen

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen