Vården måste sätta patienten i centrum

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.

Den rödgröna majoriteten i Västerbottens läns landsting har en övertro på att nya organisationer ska lösa vårdens problem och utmaningar.

Ett exempel: För ungefär ett år sedan togs beslut om att inrätta sex nya länskliniker. Innan beslutet togs kom kritik från bland annat facket som menade att det saknades konsekvensanalys. Nu har det gått ett år och kritikerna är många och vårdköerna längre.

Från Alliansen ser vi hur extremt viktigt det är med ett starkt, lokalt och närvarande ledarskap med ett tydligt mandat. För den enskilda medarbetaren är det inte frågan om var verksamhetschefen sitter som är den viktigaste utan att den närmaste chefen har ett tydligt mandat och befogenhet att vara chef och ledare.

Grundproblemet kommer fortsatt att vara detsamma även med förslaget om fler länskliniker. Det bryter inte upp den organisationsform som gällt i årtionden. Fortfarande får patienter gå till specifika avdelningar, som bygger på läkarkårens specialisering, och inte efter den sjukdom som patienten har.

Sjukvården måste i mycket större omfattning organiseras efter patienten i centrum och dennes behov. Så fungerar det långt ifrån i dag. Dagens traditionella organisationsform bidrar därmed till en begränsning i sjukvårdens utveckling. Samtidigt som det finns stora brister i ersättningssystemen.

I dag bygger många av de ekonomiska ersättningssystemen i sjukvården på principen att olika enskilda ingrepp ersätts. Sjukvården borde i stället lyfta blicken från att fokusera på en enskild aktivitet eller ingrepp till vad som sammantaget blir bäst för patienten.

Dagens traditionellaorganisationsform bidrar därmed till en begränsning i sjukvårdens utveckling.

I denna omställning är den personcentrerade vården oerhört central. Ett arbete som Vårdförbundet driver mycket framgångsrikt. I detta flyttas fokus från patient till att se hela människan – inte ett smalt fokus på sjukdom eller symptom utan även personens förmågor, vilja och livssituation.

Att införa personcentrerad vård kräver grundläggande förändringar både av hur arbetet i vården organiseras och av de traditionella rollerna. Det gäller både vårdpersonalens, chefernas och patienternas roller.

Det krävs nya relationsmönster mellan patienter, vårdpersonal, chefer och vårdteam. Men det kräver också nya sätt att se på vårdens styrning.

Detta arbete skulle prioriteras av ett nytt ledarskap för Västerbottens hälso- och sjukvård.

Nicklas Sandström (M)

oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting

Ewa-May Karlsson

gruppledare för Centerpartiet Västerbottens läns landsting

Marianne Normark

gruppledare för Liberalerna Västerbottens läns landsting

Birgitta Nordvall

gruppledare för Kristdemokraterna Västerbottens läns landsting

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen