Ge chefen förutsättning leda mångfaldsarbetet

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.

Chefer vill bidra till större mångfald hos personalen men saknar ofta förutsättningar att leda arbetet.

Bristande kunskaper om de nya reglerna i diskrimineringslagen är en förklaring till att många chefer känner oro för att diskriminera arbetssökande eller medarbetare. Nu måste arbetsgivare i Norr- och Västerbotten garantera chefer kompetensutveckling, tydliga riktlinjer och tid att leda.

Sedan 1 januari i år har arbetet mot diskriminering förstärkts genom nya regler i diskrimineringslagen. De innebär att arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter – oavsett diskrimineringsgrund.

Samtidigt visar en undersökning från Vision att många chefer saknar tillräcklig kunskap om hur de ska arbeta utifrån diskrimineringslagen.

Fyra av tio chefer känner sig osäkra på om deras handlande kan innebära diskriminering av arbetssökande. Nästan lika många har någon gång känt sig osäkra på om deras handlingar kan ha inneburit diskriminering av en medarbetare.

För att bli tryggare i att leda mångfaldsarbetet behöver chefer kunskap, stöd och tid.

För att bli tryggare i att leda mångfaldsarbetet behöver chefer kunskap, stöd och tid.

Vision uppmanar arbetsgivare i Norr- och Västerbotten att ge chefer verktyg att leda mångfaldsarbetet. Det handlar om kompetensutveckling kring diskrimineringslagen, tydliga riktlinjer och tid att vara en närvarande och inkluderande ledare.

Att skapa inkluderande arbetsplatser är dock inte bara chefers ansvar. Hela arbetsplatsen behöver involveras.

Vision har tagit fram en ny utbildning: En arbetsplats för alla. Utbildningen låter oss pröva våra fördomar, ifrågasätta normer och få tips om vad vi kan göra i vår vardag.

Så arbetsgivare i Norr- och Västerbotten. Låt oss jobba tillsammans för att skapa schysta arbetsplatser där alla känner sig respekterade och trygga.

Och där alla får samma förutsättningar att utföra sina jobb, får gehör för sina idéer och får möjlighet att utvecklas och trivas på arbetet.

Veronica Magnusson

förbundsordförande Vision

Katarina Holmkvist

förbundsstyrelseledamot Vision

Per Vestin

ordförande Vision i Region Norrbotten

Bella Lawson

ordförande Vision i Region Västerbotten

Lars Burström

Mer från Åsikter

Artiklar från 15 december 2017

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen