De äldres situation är inte Socialdemokraternas starka sida

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Jessica Gow/TT

Debatt. Efter många år i debatter om hur kommun och landsting gemensamt ska klara av att ge de äldre vård och omsorg måste jag konstatera att situationen inte har blivit bättre. Snarare sämre i vår kommun där nybyggnationen har stått stilla i 25 år.

Vid det senaste kommunfullmäktigesammanträdet i Skellefteå lyftes frågan om tryggare boenden fram i en motion från Kristdemokraterna.

Tryggheten i centrala Skellefteå har drygt 800 i kö. Trygghetsboendena i Jörn och i Byske är också populära.

Det är ingen ny fråga för de borgerliga partierna som under många år pekat på en för låg produktion av äldres boenden.

Äldreboenden finns i huvudsak för dementa och för personer med stora omvårdnadsbehov. Äldre gamla med vanliga ålderskrämpor, och som vill klara sig själva, är bortglömda i detta sammanhang.

Ett annat förslag den socialdemokratiska majoriteten avslagit är att undersöka varför kostnaderna för äldreomsorgen är högre i Skellefteå än i jämförbara kommuner.

Att koppla ihop tryggt boende med trygga äldre verkar inte vara S-majoritetens starka sida. Trots att majoritetsföreträdare intygade att trycket på dessa boenden är stort.

Jag påpekade i debatten att trots den expansiva fas som Skellefteå kommun befinner sig i så lyser informationen om behoven av trygghetsboende för äldre med sin frånvaro på hemsida och i andra offentliga dokument.

För cirka 20 år sedan var mantrat att bygga för 55+, men när Skellefteborna blir äldre, över 70, stagnerar tydligen intresset. För svaret på vår motion var att trygghetsboende inte är en boendeform som kommunen har ansvar för. Att alla som vill bygga trygghetsboenden kan söka statliga pengar.

Det föreningsdrivna Tryggheten i centrala Skellefteå har drygt 800 i kö. Trygghetsboendena i Jörn och i Byske är också populära.

Fram tills nu har det endast, enligt kommunens hemsida, funnits trygghetsboenden på halva Strandgården och på halva Bureåborg. Nu jobbas det i Lövånger och i Burträsk på att kunna erbjuda lägenheter. På Anderstorps centrum ska det kunna bli ett framtida samarbete,

– Vi har varit stelbenta, sa socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S) under debatten.

Vi kristdemokrater har sett att andra kommuner kan lova äldre över 85 år att de önskar ett trygghetsboende så ska det finnas för dem.

I ett tillägg till vår motion önskade vi se detta förverkligat i en femårsplan. Men det kunde inte Socialdemokraterna ställa upp på.

Åldersgränsen var också problemet för andra partier. Visst är det en gräns som kan diskuteras. Men ska vi bli fler medborgare måste alla åldrar få vara med.

Efter många år i debatter om hur kommun och landsting gemensamt ska klara av att ge de äldre vård och omsorg måste jag konstatera att situationen inte har blivit bättre. Snarare sämre i vår kommun där nybyggnationen har stått stilla i 25 år.

Trots täta kontakter mellan socialdemokratiska partiföreträdare verkar inte den statistik accepteras som visar på att antalet äldre pekar uppåt.

Man tycks vilja blunda för en verklighet som vi kristdemokrater har lyft fram under flertalet år via inlägg och motioner.

Lena Sandberg (KD)
ersättare i Skellefteå kommunfullmäktige

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen