Därför ansöker vi om att bilda regionkommun

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Katja Kircher/Michael Erhardsson

Debatt. Det handlar om att öka styrkan i hälso- och sjukvården och öka utväxlingen av det regionala utvecklingsarbetet. Förutsättningarna för att göra kraftfulla utvecklingsinsatser ökar om man kan samla de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i en och samma organisation.

I september skickade Västerbottens läns landsting in en ansökan om att få bilda en regionkommun.

Om regeringen godkänner ansökan bildar Västerbottens läns landsting och Region Västerbotten en ny regionkommun 2019. En ny gemensam organisation skapas med ökade möjligheter till samordning, och större samlad utvecklingskraft skapar bättre förutsättningar att stärka och utveckla Västerbotten.

2008 effektiviserades arbetet med regional utveckling i Västerbotten. Resurser samlades från tre organisationer – Västerbottens läns landsting, Länsstyrelsen och kommunförbundet – för att läggas i en ny organisation, ett så kallat regionförbund.

Region Västerbotten tog därmed över det politiska ansvaret för de regionala utvecklingsfrågorna. Den förändringen har under närmare tio år lärt oss mycket om på vilka sätt vi kan samarbeta regionalt mellan kommuner och landsting till nytta för länets invånare.

Processen med att bilda en regionkommun har pågått under flera år och frågan är inte unik för Västerbotten. Allt sedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner.

Sammanslagningen innebär att två organisationer med centrala uppdrag för länets framtid fusionerar till en gemensam organisation för samverkan och samförstånd.

Den nya organisationen kommer att styras av direktvalda politiker, vilket ger Västerbottningarna större möjlighet till påverkan.

Det handlar om att öka styrkan i hälso- och sjukvården och öka utväxlingen av det regionala utvecklingsarbetet. Förutsättningarna för att göra kraftfulla utvecklingsinsatser ökar om man kan samla de regionala utvecklings- och tillväxtfrågorna i en och samma organisation. Båda delar är beroende av varandra.

Hälso- och sjukvården är en av länets största utvecklingskrafter, och kan inte finansieras utan regional utveckling.

Och utan hälso- och sjukvård är det svårare att verka och bo i Västerbotten.

Regionbildningen kommer att stärka Västerbottensregionen och i längden bidra till bättre förutsättningar för långsiktig och hållbar utveckling. Den nya organisationen kommer att styras av direktvalda politiker, vilket ger Västerbottningarna större möjlighet till påverkan.

Kommer det nya sättet att organisera det regionala utvecklingsansvaret att leda till besparingar?

Nej, däremot kommer det att skapa nya möjligheter att göra än mer, och effektivare lösa utmaningar inom hälso- och sjukvård och regional utveckling. Därigenom kommer västerbottningarna få ut mer verksamhet för de pengar de betalar i skatt.

Steget där Västerbottens två viktiga regionala organisationer slås ihop är också det ett steg som kommer att ge möjligheter att ta länet till nästa nivå. Genom en starkare regional organisation kommer också länets förutsättningar att ta mer plats både nationellt och internationellt att stärkas.

Detta gynnar alla som bor och verkar i Västerbotten.

Med en regionbildning 2019 är det utvecklingssteget inom räckhåll.

Peter Olofsson (S)
landstingsråd, Västerbottens läns landsting

Erik Bergkvist (S)
regionråd, Region Västerbotten

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen