Dags för S att ta ansvar för sina misslyckanden

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Claudio Bresciani/TT

Replik. Västerbottens läns landsting har Sveriges längsta vårdköer, och de har fördubblats sedan 2014. Socialdemokraterna säger sig prioriterar dessa köer, vilket är lovvärt, men klarar samtidigt inte av att presentera en enda lösning för att komma till rätta med problemen.

Replik på Harriet Hedlunds, S (ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Umeåområdet) och Erik Bergkvists, S (regionråd Region Västerbotten) debattartikel ”Vi vill gå en annan väg än Moderaterna”, publicerad i Norran och på norran.se onsdagen den 22 november 2017.

De båda socialdemokraterna Harriet Hedlund och Erik Bergkvist går till angrepp mot Moderaternas sjukvårdspolitik i allmänhet, och i synnerhet de förslag som skulle stärka patienternas delaktighet i vården. Det är anmärkningsvärt hur Socialdemokraterna, som styr landstinget, inte tar ansvar för sina politiska misslyckanden.

Västerbottens läns landsting har Sveriges längsta vårdköer, och de har fördubblats sedan 2014. Socialdemokraterna säger sig prioriterar dessa köer, vilket är lovvärt, men klarar samtidigt inte av att presentera en enda lösning för att komma till rätta med problemen.

Moderaterna går till val på att halvera vårdköerna. Kömiljarden måste återinföras nationellt, och ökad mångfald är en del av lösningen.

Samtidigt måste vi ta tag i grundproblemen kring sjukvården i länet. Det måste till en förändring med bättre fungerande vårdkedjor och ett tätare samarbete med kommunerna. Det behövs också ett krafttag kring personalförsörjningen och primärvården måste stärkas.

Det krävs en mer personcentrerad vård, som organiseras runt patientens unika behov, med vårdkedjor som håller ihop för att undvika dyra lösningar till sämre kvalitet för patienten. Vilket vi också prioriterar i vår budget för en solidarisk och skattefinansierad sjukvård av hög kvalitet i hela länet.

Utöver detta behöver det lokala ledarskapet stärkas genom att beslut ska tas så nära patienterna och medarbetarna som möjligt, samtidigt som vi stärker kompetensen hos våra chefer. Vi anser till exempel att Skellefteå lasarett ska ha en platschef.

Ett socialdemokratiskt maktinnehav i närmare 40 år har skapat trötthet, avsaknad av idéer och ovilja att pröva nya lösningar.

Det krävs ett maktskifte för att utveckla och förbättra sjukvården i Skellefteå och i Västerbotten.

Andreas Löwenhöök (M)
vice ordförande i nämnden för folkhälsa och primärvård i Skellefteå-Norsjöområdet

Elin Segerstedt Söderberg (M)
ledamot landstingsfullmäktige, Västerbottens läns landsting

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen