Chefer i kommunerna måste få tid att leda arbetet

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.

Allt fler kommuner sätter ett riktmärke för hur många medarbetare en chef kan ha.

Det visar Visions kartläggning bland drygt 200 kommuner.

I Västerbotten har bland annat Umeå och Vännäs satt upp egna mål. De lokala initiativen ger chefer bättre förutsättningar att leda och kan minska den arbetsrelaterade ohälsan. Vision hoppas att flera kommuner följer efter.

Flera undersökningar visar att chefer i välfärden tycker om sina jobb och har ett stort engagemang för verksamheten och medarbetarna.

Problemet är att många inte har tid att leda långsiktigt. Chefer inom vård, omsorg och sociala tjänster har ansvar för i genomsnitt 30 medarbetare, och inom äldreomsorgen ansvarar chefer ibland för mer än det dubbla. Det är betydligt fler jämfört med andra branscher.

När chefer inte får rätt förutsättningar kan konsekvenserna för organisationen bli allvarliga. Flera studier visar att för stora medarbetargrupper hänger samman med större arbetsbelastning, mer stress och minskad arbetstillfredsställelse hos både chefer och anställda.

Vision anser att ingen chef bör ansvara för fler än 25 medarbetare.

Det leder i sin tur till sämre produktivitet, större personalomsättning och högre sjukfrånvaro.

Chefers främsta kompetens är att utveckla sin arbetsgrupp och verksamheten, säkerställa att arbetsmiljön är bra och att verksamheten fungerar enligt uppsatta mål. Att ge chefer rätt förutsättningar är med andra ord en oumbärlig investering i en effektiv och hälsofrämjande verksamhet.

Visions chefsmedlemmar efterfrågar framförallt mer stöd inom administration och lokalfrågor, men många saknar också rätt stöd inom IT, ekonomi och HR.

Samtidigt som utmaningarna är omfattande har kommunledningarnas medvetenhet om problemen ökat.

Flera av Visions förtroendevalda uppger att deras kommun genomfört någon form av förbättringsåtgärd. Den vanligaste åtgärden handlar om att anställa fler chefer för att minska antal medarbetare per chef och stärka det administrativa stödet.

Flera kommuner har också satt upp konkreta mål för hur många medarbetare per chef som är rimligt. Ytterligare några uppger att ett sådant beslut är på väg att fattas.

De arbetsgivare som inte redan har gjort det borde snarast fatta ett beslut om hur många medarbetare chefer i deras organisation ska ansvara för. Det gäller samtliga kommuner, landsting, regioner och välfärdsföretag.

Vad som är ett rimligt antal kan variera, men Vision anser att ingen chef bör ansvara för fler än 25 medarbetare.

Det ger chefer tid att leda, och bidra till ett mänskligt arbetsliv.

Mer från Åsikter

Artiklar från 14 december 2017

Artiklar från 13 december 2017

Artiklar från 12 december 2017

Artiklar från 11 december 2017

Artiklar från 10 december 2017

Artiklar från 8 december 2017

Artiklar från 7 december 2017

Artiklar från 6 december 2017

Artiklar från 5 december 2017

Artiklar från 4 december 2017

Artiklar från 3 december 2017

Artiklar från 1 december 2017

Artiklar från 30 november 2017

Artiklar från 29 november 2017

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen