Bostadsbristen skadar tillväxt och företagande

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning. Notera att denna artikel är från 2015
Foto: Anders Wiklund/TT

Det är snart dags för Folkpartiets landsmöte.

Marknadshyror skulle medföra kraftigt ökade hyresnivåer och öka segregationen.

Där kommer det att diskuteras bostadspolitik och andra viktiga samhällsfrågor.

Det är bra eftersom vi har en bostadskris.

Bostadskrisen gör att priserna på det ägda boendet ökat till den grad att flera aktörer nu varnar för en bostadsbubbla. Hyrorna för nyproducerade hyresrätter ligger på nivåer som de flesta människor inte klarar av.

Hyresrätten har en balanserande effekt på hela bostadsmarknaden och påverkar prisbilden på andra boendeformer. Det finns inga genvägar. Det måste byggas fler hyresrätter med rimliga hyror. För att åstadkomma detta krävs en skattereform för hyresrätten.

Bolag som hyr ut hyresrätter trippelbeskattas genom att de betalar fastighetsskatt, bolagsskatt och skatt på utdelning. Bolagsskatten innebär att bolagen får skatta om de sätter undan pengar för underhåll. Skatteuttaget vid nyproduktion är betydande.

Bostadsbristen och höga kostnader för boende skadar tillväxten och företagandet. Företag får svårt att rekrytera personal när det saknas bostäder. Höga kostnader för boendet gör att hushållen får sämre möjligheter att konsumera annat. Många företag får då svårare att sälja sina varor/tjänster och skapa nya jobb.

Bostadskrisen försämrar också samhällets möjligheter att ge skydd åt de människor som söker sig till Sverige undan krig och förtryck. Var ska de människor som kommer till Sverige bo – och hur ska de ha råd?

En del partiföreträdare framför att marknadshyror och ett avskaffande av det kollektiva förhandlingssystemet skulle bidra till att lösa bostadskrisen. Vi vet att detta inte är så. En jämförelse med prisutvecklingen på bostadsrätter visar vad som skulle hända. Marknadshyror skulle medföra kraftigt ökade hyresnivåer och öka segregationen.

Ibland påstås det att Sverige har hyresreglering. Det är felaktigt. Vi har ett system med bruksvärdeshyror där hyrorna fastställs genom förhandling mellan en organisation av hyresgäster och en av fastighetsägare. Det finns inte något förhandlingsmonopol men många hyresgäster vill bli företrädda i sin hyresförhandling.

I en undersökning där 13 av de största bostadsföretagen – tio privata och tre kommunala – deltog framkom en samstämmig bild av vad som är hindren för att bygga fler hyresrätter. Endast två av bolagen ansåg att en friare hyressättning skulle öka bostadsbyggandet.

Det handlade i stället om höga bygg- och produktionskostnader, dyra byggrätter, skattemässig obalans mellan upplåtelseformer, dålig planberedskap och svårighet att få lån för att finansiera hyresrätter.

Tre miljoner människor bor i hyresrätt. Kostnaden för boendet måste sänkas och det behöver byggas mer.

Det krävs långsiktighet och blocköverskridande överenskommelser. Det behövs en skattereform för hyresrätten.

Lillemor Göransson
ordförande Hyresgästföreningen Norrland

Henry Magnusson
regionchef Hyresgästföreningen Norrland

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen