Äldre far illa när ingen tar helhetsansvar

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.
Foto: Leif R Jansson/TT

Debatt. I ett flertal internationella studier har det konstaterats att antalet återinskrivningar kan minska om det sker en individuell planering som kombineras med geriatrisk bedömning, stöd och utbildning till patienter och anhöriga, samt en uppföljning av patienten efter utskrivning.

Svensk sjukvård fungerar generellt sett bra och ger goda resultat.

Men tyvärr finns det en grupp multisjuka, ofta äldre, med stora behov av vård och omsorg, som faller mellan stolarna i välfärdssystemet. Denna grupp bollas runt i vårdapparaten utan att någon tar ett helhetsansvar. Det är mellan kommun och landsting som problemet är som störst.

Vården för dem är i dag okoordinerad och splittrad. Mest bollande av äldre sker i gruppen 80 år eller äldre och framförallt drabbas kvinnor. Ett exempel är att i den gruppen av äldre som varit inskriven på ett sjukhus i Västerbotten kom över hälften tillbaka inom 30 dagar.

I ett flertal internationella studier har det konstaterats att antalet återinskrivningar kan minska om det sker en individuell planering som kombineras med geriatrisk bedömning, stöd och utbildning till patienter och anhöriga, samt en uppföljning av patienten efter utskrivning.

Detta har bekräftats av senare forskning, som även funnit att vårdtiden på sjukhus kan förkortas med hjälp av en individuell planering, till skillnad från rutinmässig utskrivning. En annan positiv effekt av ett sådant arbetssätt är att patienter blir nöjdare med vården.

För att det omänskliga bollandet av våra äldre och multisjuka ska upphöra måste det till politiska åtgärder och beslut.

Från Moderaternas sida vill vi bidra och komma med de lösningar som krävs för att bollandet ska få ett stopp och samhället ta ett helhetsansvar får våra mest sjuka.

Nicklas Sandström (M)
oppositionslandstingsråd Västerbottens läns landsting

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen