Ägarskiften i företag måste underlättas

Detta är ett debattinlägg. Det betyder att innehållet är skribentens/skribenternas egen uppfattning.

Företagarna vill att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla företag i Sverige.

Att var fjärde företagare uppger att de sannolikt kommer att lägga ner sitt företag, snarare än att genomföra ett ägarskifte, visar på nödvändigheten att komplettera den listan med att det även behöver bli enklare att byta ägare i företag. För det krävs att skattereglerna ändras och bättre incitament för att gå in som ägare.

Småföretagen har en avgörande betydelse för jobben, tillväxten och välfärden i Sverige. Sedan 1990-talet har fyra av fem jobb skapats i företag med färre än 50 anställda, och i dag sysselsätter småföretagen nära två miljoner medarbetare över hela Sverige.

I en överväldigande majoritet av de svenska kommunerna, 217 av 290, står småföretagen dessutom för den största andelen skatteintäkter, pengar som är helt avgörande för en fungerande välfärd och en god kommunal service.

Bra förutsättningar för småföretag är bra förutsättningar för Sverige. För att småföretagen ska ha bra förutsättningar att skapa värde genom nya varor och tjänster, jobbtillväxt och skatteintäkter till det offentliga, behöver frågan om ägar- och generationsväxling tas på allvar.

Därför har Företagarna undersökt de möjligheter och de utmaningar som företagare som ska gå vidare från sin verksamhet ställs inför.

Fel fokus

I Sverige och i Västerbotten ser en av sex företagare, som äger ett aktiebolag, ett ägarskifte som troligt inom de närmaste fem åren, och en av fyra inom tio år.

Sett i ljuset av att fyra av tio företagsledare är 55 år eller äldre, och att en av sex redan passerat pensionsåldern, är det inte förvånande, men det är allvarligt. I absoluta tal handlar det i landet om 47 000 aktiebolag, i länet om 2 000, där företagsledaren redan passerat pensionsåldern.

Dessvärre omgärdas ägarskiften av en tung regelbörda som missgynnar småföretag.

Regelverken är ofta anpassade till storföretagens förutsättningar, inte små ägarledda företag och tjänstesektorn. Det faktum att 99 procent av Sveriges företag är just småföretag med färre än 50 anställda gör det tydligt hur absurd den ordningen är, och framförallt att det behövs förändring.

De skatteregler som missgynnar ägarskiften i familjer, genom att företagare betalar högre skatt vid en överlåtelse till en närstående än vid försäljning till en extern part, eller nedläggning av företaget, borde ändras skyndsamt.

Det kontraproduktiva regelverk som hindrar den som genomför ett ägarskifte från att vara verksam och bidra i företaget, och därtill tvingar ägaren att frysa kapitalet i stället för att kunna investera det vidare, skulle också behöva reformeras.

Men alla hinder är inte skattetekniska. När traditionell bankfinansiering blivit allt mindre tillgänglig för den som vill investera i företagande skulle nya finansieringsformer kunna bidra till framgångsrika ägarskiften.

Även investeringsavdraget skulle kunna utvidgas för att göra det mer förmånligt att investera i både sitt eget och andras företagande.

Utmaningarna och möjligheterna för fungerande ägarskiften påverkar tusentals företag, hundratusentals medarbetare, och ekonomin över hela Sverige.

Väl fungerande företag ska inte behöva gå i graven på grund av höga skatter och tyngande regelverk.

Den politiker som ser det kommer inte bara att ha en bättre företagarpolitik, utan även en bra jobbpolitik. Låt detta bli en ögonöppnare.

Torbjörn Halvardsson, regionchef, Företagarna Norrbotten och Västerbotten

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Åsikter

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen