Användaravtal

 

Allmänt

Prenumerationsvillkor gällande Norra Västerbotten Tidningsaktiebolags tidning Norran, nedan kallad ”Tidningen”.
Genom att du tecknar en prenumeration av tidningen och därmed betalar för och tar emot tidningen accepterar du gällande prenumerationsvillkor.

För att kunna teckna en prenumeration måste du vara över 18 år och myndig. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på vår hemsida www.norran.se.

Avtalstid

Beroende på vilken prenumerationsform du har valt kommer avtalstiden att variera. Se vidare under ”Tillsvidareprenumeration” och ”Tidsbestämd prenumeration”.

Tillsvidareprenumeration

Tillsvidareprenumeration gäller tillsvidare och innebär att tidningen levereras till dess du säger upp den genom att meddela vår Kundservice.
Om du vill avsluta din autogirobetalning måste du höra av dig senast den tioende samma månad som dragningen sker, annars fortlöper prenumerationen. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
 Har du köpt din prenumeration via www.norran.se och betalar med kreditkort dras pengar för din prenumeration varje månad fram tills du säger upp den.

Om du har tecknat en prenumeration som betalas via faktura anses prenumerationen förnyad om uppsägning inte sker senast två (2) veckor före ny avtalsperiod. Om du har tecknat en månadsvis löpande prenumeration med betalning via autogiro eller kreditkort är avtalstiden 30 dagar.

Tidsbestämd prenumeration

Tidsbestämd prenumeration innebär att tidningen levereras under en bestämd period som är angiven på prenumerationsfakturan. Vill du förlänga prenumerationen eller byta till tillsvidareprenumeration kontaktar du Kundservice. För att inte få avbrott i leveransen måste du meddela Kundservice senast en (1) vecka före den tidsbestämda periodens slut.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra ditt köp fjorton (14) dagar från den dag då du fick tidningen levererad till dig. När det gäller digital prenumeration gäller ångerrätten från den dag då prenumerationsavtalet träffades. För att nyttja ångerrätten ber vi dig att kontakta Kundservice på telefonnummer angivet nedan eller via e-post. Ett standardformulär för att utöva din ångerrätt finns även på Konsumentverkets hemsida, www.konsumentverket.se, vilket kan skrivas ut och skickas per post. Återbetalning av det belopp som du har betalat kommer att göras inom fjorton (14) dagar och kommer att ske med samma betalningssätt som du använde vid din beställning.

Utebliven betalning godtas inte som uppsägning.

Dessa rättigheter för dig som konsument följer bland annat i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) och E-handelslagen (2002:562) när du köper varor och tjänster på internet. Tidningen följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer och vill du läsa närmare om dina rättigheter kan du gå in på Konsumentverkets hemsida www.konsumentverket.se.

Delning av digitalt konto

Prenumeranter som har Helg eller Allt-paketet kan ge 4 familjemedlemmar inloggning till det digitala materialet. Den som står för prenumerationen har huvudkontot i familjen. Om kontot avslutas eller ändras sker detsamma även för underkonton. Som familjemedlemmar räknas personer som ingår i huvudägarens hushåll och är skrivna på samma adress. Missbruk av familjekonton kan innebära avstängning från tjänsten. Norran har rätt att via folkbokföringen kontrolllera relationene mellan huvud- och underkonton. Norran har rätt att avsluta ett konto med omedelbar verkan om kontoinloggningen misssköts.

eNorran

Tillgången till digitala tjänster gäller endast för ditt personliga bruk. Tillgång för person i företag, skolor eller dylikt förutsätter separata avtal. All lagring, kopiering och utskrift av Tidningens digitala tjänster får endast ske för privat bruk. Det är inte tillåtet att sprida innehållet varken för kommersiellt eller icke kommersiellt bruk. Tidningen förbehåller sig rätten att stänga av konton som missbrukas.

Tidningen ansvarar för att den digitala versionen av tidningen finns tillgänglig via internet i Sverige. Lokala inställningar i dator, läsplatta m m. eller begränsningar utomlands som förhindrar läsning ansvarar Tidningen inte för.

Bilagor, reklam mm

Din prenumeration omfattar förutom tidningen också sådant material som finns ”ibladat”, t.ex. redaktionella bilagor, annonsbilagor, reklammaterial, samhällsinformation m m. Genom att teckna prenumeration accepterar du att ta emot såväl tidningen som ”ibladat-material”.

Betalning och avgifter

Du betalar din prenumeration i förskott med betalkort, inbetalningskort, via autogiro, faktura eller på annat sätt enligt överrenskommelse. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift om 40 kr. Om betalning för prenumeration uteblivit och tidningen skickar en betalningspåminnelse till dig, kan det tillkomma en påminnelseavgift om 100 kr.

Har du köpt din prenumeration via www.norran.se och betalar med kreditkort dras pengar för din prenumeration varje månad fram tills du säger upp den.

Information om förekommande avgifter finner du på tidningens hemsida. För ytterligare information kontakta vår Kundservice.

Förskottsbetalning återbetalas normalt sett inte.
Om prenumerationen avbeställs i förtid återbetalas resterande belopp endast vid dödsfall eller vid flytt till ort utanför vårt spridningsområde. Vi tar vid dessa tillfällen ut en mindre administrativ avgift.

Uppehåll och adressändring

Vill du göra ett tillfälligt uppehåll eller adressändring på din prenumeration, logga in på vår internetsajt www.norran.se och registrera det under Mitt konto eller kontakta Kundservice. Dock tillkommer en ändringsavgift vid personlig service om 30 kr. Det tar tre (3) arbetsdagar innan uppehållet träder ikraft vid prenumeration av papperstidningen. Ett uppehåll ska vara minst en (1) vecka långt och som längst tre (3) månader. På korta tidsbestämda prenumerationer kan uppehåll inte godkännas. Du kan göra två typer av uppehåll om du har papperstidningen.
1. Uppehåll av både papperstidningen och eNorran/Norran.se. Då betalar du inte för den period du har uppehållet.
2. Uppehåll av endast papperstidningen. Då kommer inte tidningen i brevlådan men du kan fortfarande läsa eNorran/Norran.se. Du betalar precis som vanligt.

Uppehåll av endast digitala tjänster (t.ex. eNorran och Norran.se) medges inte.

Leverans av papperstidningen

Det är naturligtvis vår strävan att du ska få tidningen levererad i brevlådan varje utgivningsdag. En förutsättning för att vi ska kunna leverera tidningen till dig är att din brevlåda är märkt med ditt efternamn. Om du inte bor i lägenhet behöver din brevlåda vara placerad vid lådsamlingar eller tomtgräns och märkt med efternamn och gatunummer.

Vid utebliven tidning, ring Tidningstjänst AB tfn. 010-436 66 42.
Telefontid: mån-fre, kl. 07.00-17.00, lördagar kl. 07.00-12.00. 
E-post: kundtjanst.skelleftea@tab.se. Utebliven tidning i A-kommunerna, ring 010-436 67 50. För tidning som levereras med Posten och e-tidning, ring vår Kundservice eller ditt lokala postkontor.

Leverans och tillgänglighet E-tidningen

Tidningens mål är att eNorran alltid ska fungera tillfredsställande. Skulle det inträffa att eNorran inte finns tillgänglig för nedladdning eller om du upplever tekniska problem med att ladda ned eNorran ber vi dig att kontakta Kundservice.

Tidningen kompenserar inte för försenade eller uteblivna digitala tidningar p.g.a. tekniska problem eller annat hinder utanför Tidningens kontroll. Vid utebliven leverans som kan hänföras till Tidningen ska detta anmälas inom en period av sju (7) dagar efter det att produkten uteblivit. Tidningens ekonomiska ansvar för eventuella uteblivna produkter begränsas till styckekostnaden för dessa och ersätts med ett tillgodohavande motsvarande tjänsten.

Systemkrav

För att kunna läsa eNorran i din webbläsare (på dator) krävs Adobe Flash.
För att kunna läsa eNorran på iOS-enhet (iPhone, iPad) krävs eNorran-appen för iOS.
För att läsa eNorran på Android-enheten krävs eNorran-appen för Android.

Prenumerationspriser

Information om prenumerationspriser finner du på tidningens hemsida. För ytterligare information kontakta vår Kundservice.

Villkorsändring

Tidningen har rätt att ensidigt ändra prenumerationsvillkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast fjorton (14) dagar efter det att ändrade prenumerationsvillkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på tidningens hemsida, skickats per mejl, publicerats i informationsrutan i tidningen eller på annat tydligt sätt. Om tidningen skulle göra väsentliga förändringar i prenumerationsvillkoren har du som prenumerant rätt att avbryta din prenumeration i förtid.

Tidningen har rätt att ensidigt ändra leveransplats, permanent eller tillfälligt, för papperstidningen. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast tio (10) dagar efter det att ändringen har meddelats dig.

Information enligt Personuppgiftslagen (PuL)

DPersonuppgiftsansvarig är Norra Västerbotten Tidningsaktiebolag, organisationsnummer 556010-9521, Box 58, 931 21 Skellefteå, tfn. 0910-577 00.

Tidningen lagrar internt de personuppgifter du lämnar, d.v.s. personnummer, adress, telefon- och mobilnummer samt övriga uppgifter om kundförhållandet, såsom produktleverans, betalningsinformation och ditt användande av Tidningens digitala tjänster.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som prenumerant. Vi använder oss exempelvis av ditt personnummer för att hålla oss uppdaterade gällande dina kontaktuppgifter via statens personadressregister SPAR och andra källor.

Vi har som ambition att informera och underhålla dig som prenumerant samt tillhandahålla nyttiga och efterfrågade tjänster. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners. I den mån det rör information från någon av våra samarbetspartners, kan sådan samarbetspartner också komma att behandla dina personuppgifter.

De personuppgifter som kan komma att behandlas är främst sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom att utnyttja våra tjänster och erbjudanden, t.ex. genom att prenumerera på vår tidning, använda våra tjänster, logga in på särskilda delar av vår hemsida eller genom att använda någon annan av de tjänster på internet som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Vi behandlar och sparar dina personuppgifter under den tid du har en pågående prenumeration då du kan utnyttja våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden, och för en tid därefter.

Genom att du tecknar prenumerationsavtalet samtycker du till Tidningens behandling enligt ovan. Du kan när som helst rätta eller uppdatera felaktiga person-, adress-, och telefonuppgifter genom att kontakta oss. Du har också möjlighet att en gång per år, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används genom att kontakta Tidningens personuppgiftsombud. Begäran ska göras skriftligen.

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom våra tjänster och erbjudanden kan komma att användas av oss eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

När du tecknar en prenumeration hos Tidningen samtycker du till att de personuppgifter som du lämnar får användas för marknadsföring via post, telefon och elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Uppgifterna får lagras och användas för erbjudanden, inbjudningar, tävlingar och annan marknadsföring. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen kontakta Kundservice eller genom att använda svarsfunktionen i de meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Samtycket är giltigt till dess att du själv säger upp det och upphör alltså inte vid upphörandet av prenumerationen.

Villkor för att skapa konto, allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för skapande av konto på Norran.se Genom att du registrerar dig på Norran.se accepterar du Norra Västerbottens tidnings ABs (kallas nedan ”Norran”) vid var tid gällande allmänna villkor för den tillgång till Norrans webbplatser och tjänster som inloggning medger (”Tjänsten”).

För att få skapa ett konto måste du vara 16 år. För att kunna genomföra ett köp via vår hemsida måste du vara 18 år. Om du är under 18 år måste du ha målsmans godkännande.

Genom att du registrerar dig intygar du att de uppgifter som du lämnar om dig själv är sanna och riktiga. Vi kommer ständigt att försöka förnya och förbättra Tjänsten vilket innebär att vi kan komma att lägga till, förändra och ta bort funktioner. Meddelanden som du lägger upp på Norran.se kommer att synliggöras för andra som har tillgång till Tjänsten eller webbplatsen.

Vi reserverar oss för eventuella skrivfel på Norran.se.

Bekräftelse på din registrering

Efter att du har gjort registreringen kommer en bekräftelse att skickas till dig via den e-postadress som du har uppgett och/eller ”Mitt Konto”. I bekräftelsen framgår vad du har registrerat och vi ber dig kontrollera att dessa uppgifter stämmer. Om någon uppgift inte är korrekt ber vi dig att kontakta oss på abonnemang@norran.se.

Information om behandling av personuppgifter

Norran som tillhandhåller hemsidan www.norran.se och Tjänsten kommer att behandla dina personuppgifter. Med Norran avses i detta sammanhang bolag inom den bolagsgrupp som Norran ingår i. Norra Västerbottens tidnings AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som Norran utför.

Det främsta syftet med att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig som användare av Tjänsten. Vi har också som ambition att informera och underhålla dig som användare av Tjänsten samt tillhandahålla och erbjuda information om nyttiga och efterfrågade tjänster och produkter. Vi behandlar därför även dina personuppgifter i syfte att du ska få relevant information, erbjudanden samt intressanta tjänster från oss eller våra samarbetspartners.

Möjligheten att tillhandahålla Tjänsten och våra webbplatser är beroende av finansiering från annonser på hemsidorna. Annonserna måste kunna göras relevanta och meningsfulla för att fylla sin funktion. För att åstadkomma detta behöver vi ditt samtycke att behandla dina personuppgifter på det viss som beskrivs i de Allmänna villkoren. Om du inte kan godta denna behandling och villkoren i övrigt ber vi dig att avstå från att registrera ett konto och att inte använda Tjänsten.

Norra Västerbottens tidnings AB är delägare i utvecklingsbolaget MKT Media AB (556684-3610). MKT Media utför databehandlingstjänster åt Norran och våra samarbetspartners som används för att anpassa marknadsföringsåtgärder. MKT Media kommer att få ta del av de personuppgifter som du lämnar till eller som samlas in av Norran. MKT Media lagrar dessa uppgifter i avidentifierad form. Uppgifterna kopplas momentant till en individ när så är nödvändigt för uppdatering och komplettering, och avidentifieras därefter genast.

Norrans och MKT Medias samarbetspartners kan också komma att behandla dina personuppgifter. Dessa samarbetspartners kommer endast att kunna ta del av dina personuppgifter i avidentifierad form, så att partnern inte kan koppla uppgiften till dig som individ. Undantag från detta görs när samarbetspartnern behöver uppgiften för att kunna fullgöra avtal, till exempel för att kunna leverera till dig vid en försäljning.

Uppgifter som samlas in

De personuppgifter som kan komma att behandlas är i första hand sådana som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom registreringen eller genom att använda någon annan av de andra tjänster som vi erbjuder – själva eller i samarbete med våra samarbetspartners. Exempel på sådana uppgifter är namn, adress, personnummer, mobilnummer och e-postadress. Vi hämtar också information från externa källor för att hålla oss uppdaterade om och kunna komplettera dina kontaktuppgifter och för att se till att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen.

Vi kan också komma att samla in
– teknisk information om vilken typ av enheter (t ex mobil, läsplatta eller dator) som används för att ta del av Tjänsten, enhetens unika ID, IP-adress och uppgift om vilket nät som enheten använder;
– information om hur användaren söker på och annars nyttjar sajterna, information om telefoni, IP-adress samt cookies som kan identifiera inloggning och enhet.
– platsinformation om användaren använder någon platsbaserad tjänst.
Se vidare nedan om cookies.

Vi behandlar dina personuppgifter under den tid som du utnyttjar våra, eller våra samarbetspartners, tjänster eller erbjudanden och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med tillämplig lag.

När du godkänner dessa allmänna villkor för Tjänsten samtycker du också till den behandling av dina personuppgifter som beskrivits ovan. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka personuppgifter vi har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen. Du har också alltid rätt att skriftligen begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

På samma sätt har du rätt att få information om vilka personuppgifter MKT Media har om dig och hur dessa används. Begäran ska göras skriftligen till dem. Du har också alltid rätt att skriftligen av MKT Media begära rättelse av felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.

Användning av uppgifter för marknadsföring

Uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till Norran genom skapande av konto och att utnyttja Tjänsten kan komma att användas av Norran eller våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål och även för att försäkra oss om att innehållet, tjänsterna och annonseringen som tillhandahålls från oss och våra samarbetspartners passar dig och dina intressen. Detta betyder att den information som samlas in används för göra Tjänsten så bra som möjligt genom en personanpassad upplevelse och riktade marknadsföringserbjudanden.

Vid eventuell direktmarknadsföring kommer sådan att skickas via ”Mitt Konto”, din e-postadress, SMS eller annan funktion. Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att vi sänder sådana meddelanden till dig. Du har rätt att tacka nej till sådana utskick vilket du gör genom att antingen sända ett e-postmeddelande till oss på kundservice@norran.se eller använda dig av svarsfunktionen i de e-postmeddelanden, SMS eller andra meddelanden som vi eller våra samarbetspartners skickar till dig.

Om du bryter mot de allmänna villkoren

Om du bryter mot dessa allmänna villkor äger Norran rätt att stänga av dig från tjänsten.

Systemkrav

Tjänsten är anpassad för nyare versioner av webbläsaren Internet Explorer och Firefox för Windows och för Safari och Firefox för MacOS X. Tjänsten fungerar hjälpligt även med äldre versioner av ovan nämnda program men vi kan inte garantera att det inte uppstår problem eller fel vid användande av sådana program.

Observera att javascript och cookies måste vara aktiverat i din webbläsare för att du ska få ut full funktionalitet av tjänsten.

Cookies

Norran använder sig av cookies på Norran.se.

En cookie är en fil som innehåller en identifikation av din webbläsare. Cookiefilen innehåller inga kontaktuppgifter som namn, adress etc. En cookie sparas i den enhet du använder för tillgång till Tjänsten (t ex dator, mobil, surfplatta), för att en webbplats ska känna igen din enhet nästa gång du besöker webbplatsen.
Varje gång du besöker en webbplats där du en gång fått en cookie, skickar din webbläsare med den automatiskt. Cookien gör att din enhet blir igenkänd. På så sätt sparar du tid när du surfar.

Norran använder sig av flera olika cookies, så som sessionscookies, insamlingscookies, funktionscookies och flashcookies. Detta innebär att Norran använder cookies som hämtar in information, som exempelvis unikt datorID, från användarens dator (insamlingscookies) men även sådana cookies som är nödvändiga för att få tjänster att fungera (funktionscookies och flashcookies). En del cookies (sessioncookies) raderas om du varit inaktiv en viss tid.

De cookies Norran använder används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera behörigheten och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom kräver ett antal tjänster cookies för att överhuvudtaget fungera. Vid exempelvis röstning används cookies för att undvika dubbelröstning. Norran använder även cookies för trafikmätning, vilket är värdefullt för oss när vi ska vidareutveckla tjänsten.

Norrans utvecklingsbolag MKT Media och flera av våra samarbetspartners tillåts också att sätta cookies från Norrans webbplatser för att få sina tjänster att fungera. MKT Media använder cookies för att kunna utföra databehandlingsstjänsten åt Norran och våra samarbetspartners.

Vi tillåter också våra annonsörer att sätta cookies för att kunna mäta effekten av sin annonsering. Bland annat kan dessa mäta om samma användare har sett annonsen på flera ställen eller om användare som sett annonsen sedan går vidare till annonsörens hemsida. Annonsörerna får inte använda informationen på webbläsarnivå utan bara för att ta fram statistiska sammanställningar och att den raderas efter en begränsad tid.

Du kan välja bort att använda cookies, genom att stänga av cookiefunktionen i din webbläsare och i Adobe Flash Player. Då kan du dock få en del problem när du använder Tjänsten. Bl.a. kommer du inte att kunna logga in och annonsstyrningen kommer inte att fungera, vilket kan innebära att du ser en annons oftare än det var tänkt och att annonserna generellt blir mindre relevanta för dig.

Länkar

Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte står under vår kontroll. Vi kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbplatser utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för våra besökare att hitta mer information inom specifika områden.

Tillgänglighet

Vårt mål är att tjänsten alltid ska fungera tillfredställande men tjänsten levereras som det är och med den kvalitet det har. Vi kommer alltid göra vårt bästa för att tjänsten ska fungera på ett bra sätt för dig som användare.

Villkorsändring

Vi har rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att ändrade allmänna villkor har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Norran.se.

Överlåtelse

Dessa allmänna villkor, och de rättigheter och skyldigheter som följer genom ditt köp, kan inte överlåtas eller överföras till annan part av dig. Det står dock oss fritt att överlåta våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa allmänna villkor.

Gällande lag och tvistlösning

Dessa allmänna villkor lyder under svensk lag och eventuella tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Har du frågor om din prenumeration?

Kontakta vår Kundservice på tfn. 0910-577 00 alternativt via e-post: abonnemang@norran.se.