Stort nationellt intresse att lära mer om träbyggandet i Skellefteå

Evelina Fahlesson och Viktoria Kalén
Ulf Haglind Foto: Lars Westerlund
Ulf Haglind och Tomas Nord Foto: Lars Westerlund

Under förra veckan duggade det tätt mellan studiebesöken som skärskådar träbyggandet i Skellefteå. Det var dels forskare från Linköpings universitet och från Högskolan i Dalarna och dels en student från KTH som försöker hitta formeln för att öka träbyggandet i Sverige.

Viktoria Kalén studerar mastersprogrammet ”Hållbar samhällsplanering och stadsutformning” på KTH i Stockholm. Hon arbetar med en mastersuppsats som handlar om hur olika styrmedel som planer, markanvisningar och exploateringsavtal kan användas för att öka träbyggandet i Sveriges kommuner. I det arbetet har hon valt att studera hur man agerat i Skellefteå och i Växjö.

– Idén till uppsatsen fick jag när jag praktiserade hos tankesmedjan Global Utmaning som bland annat driver frågan om ökat träbyggande, berättar Viktoria som ska vara klar med sin uppsats i slutet av maj.

Speciellt intresserad är hon av Skellefteå kommuns träbyggnadsstrategi som antogs av kommunfullmäktige 2014. Den gäller för hela Skellefteå kommun och för allt som byggs och överallt där Skellefteå kommun direkt eller via bolag bygger. Strategin ska också tillämpas vid privat exploatering av kommunens mark. I strategin står det att om det beslutas att inte byggas i trä ska det beskrivas varför trä inte är aktuellt i det aktuella fallet, hur kunskap om träets möjligheter inhämtats och hur projektet klarar hållbarhetsmål

Under några dagar i Skellefteå har Viktoria Kalén bland annat fått information om kulturhusprocessen och fått se det pågående bygget av förskolan på Moröhöjden som byggs med ett bjälklager av KL-element.  Vidare har hon fått en visning av parkeringshuset Ekorren, Älvsbackabron och Älvsbacka Strand. Viktoria har också intervjuat medarbetare  som arbetar med plan- och markfrågor och med exploatering. Det kommunala industrihusbolaget Polaris fick också ett besök. Norran Affärsliv träffar henne när hon intervjuar Evelina Fahlesson, ordförande för bygg- och miljönämnden. Evelina poängterar att för att kunna bygga hållbara och klimatsmarta samhällen måste man fortsätta att utveckla träbyggandet.

– Älvsbackabron tycker jag är ett mycket bra exempel på hur kommunen, näringslivet och universitet samarbetat för att få en optimal lösning, säger Evelina.

Hon lyfter även fram bygget av lågenergiförskolan Norrskenet som drar 75 procent mindre energi än ett traditionellt hus

– Det projektet har vi som kommunal byggherre lärt oss mycket av.

Tomas Nord, professor vid Linköpings universitet och Mårten Hugosson forskare vid Högskolan i Dalarna besökte också Skellefteå under förra veckan. De studerar precis som Viktoria Kalén utvecklingen av träbyggandet i Växjö och dessutom har de med Falun i sin studie. Målet med projektet, som är en del av Trästad Skellefteå, och ett delprojekt i det stora strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation, är att säkerställa och utveckla framtida beslutstöd inför upphandling av träbyggnader.

I Skellefteå är det Älvsbacka Strand, Parkeringshuset Ekorren, Älvsbackabron och Norrskenets förskola som står i blickpunkten. Norran Affärsliv träffar dem när de intervjuar Ulf Haglind som driver konsultbolaget Fjällspegeln i Storkågeträsk och som arbetade för Setra Plusshus när parkeringshuset Ekorren uppfördes 2009. Tillsammans med Polaris var SetraPlusshus byggherrar.

Ulf Haglind konstaterar att samarbetet med Polaris fungerade mycket bra.

– Däremot måste jag erkänna att det ofta är svårt att samarbeta med kommuner som har omfattande upphandlingsregler. Enklast är det med professionella privata beställare eftersom vi förstår varandra och kan ha ett rakare språk. Professionella beställare har ofta tuffa men raka krav medan kommunerna alltför ofta har alltför diffusa krav, säger Ulf Haglind.

Tomas Nord och Mårten Hugosson ska nu bearbeta sina intervjuer och studier och i maj återkommer de till Skellefteå för att berätta om sina slutsatser.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.