Statligt stöd kan ge företag upp till 100 000 kronor

Foto: Jessica Gow TT

Den statliga myndigheten har flera checkar på upp till 100 000 kronor som väntar på mottagare – men få företag har sökt.

– Vi hoppas att fler kommer att skicka in en ansökan, säger en av myndighetens handläggare.

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Enligt ett regeringsbeslut är deras uppdrag att främja närlingslivsutveckling och regional tillväxt.

Nu kan små tillverkande företag i norra Sverige söka stöd för att ta in extern kompetens i deras utvecklingsarbete. Pengarna ska möjliggöra för företagen att effektivisera transporter och logistiklösningar.

– Mindre företag har per definition oftast färre transportalternativ och en lägre aktivitet när det gäller att aktivt hållbarhetssäkra sin logistik. Det här är ett försök att ge dem större marginaler att se över deras hållbarhet inom logistikfrågor, säger Melker Pettersson Loberg, handläggare på enheten för kapitalförsörjning inom Tillväxtverket.

Checkarna är ett pilotprojekt och riktar sig till företag med maximalt 49 anställda och som bedriver tillverkning i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland. Tillväxtverket uppskattar att det finns flera tusen företag i de fyra länen som skulle kunna söka checkarna.

– Det man kan söka stödet för är väldigt brett. Det kan vara att ta in en extern kompetens för att se över optimalisering av lager eller företagets hållbarhetspolicy. Så länge det finns en tydligt koppling till logistik och transport samt är nivåhöjande för företaget finns det stora möjligheter att få ta del av de här checkarna, säger Melker Pettersson Loberg.

Sista ansökningsdag är 30 oktober och beslut tas i december 2017.

Mattias Åkerlund Affärsliv24

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.