Skellefteå Kraft med i utveckling av vindkraftstorn i trä

Transport av traditionella vindkraftstorn vs Modvions konstruktion. Foto: Modvion

Skellefteå Kraft deltar i ett projekt som syftar till att utveckla ett 150 meter högt vindkrafttorn i trä. I projektet ska det byggas en 30 meter hög prototyp av tornet. Energimyndigheten har beviljat 4,6 miljoner kronor till satsningen som drivs av företaget Modvion i Göteborg.

Vindkraften producerar mer än tio procent av den el vi använder i Sverige, och andelen förväntas öka. Men för att kunna producera mer energi behöver vindkraftstornen bli högre. Problemet är att vägarna inte växer i samma utsträckning – traditionella torn över 100 meters höjd överskrider maxbredden för bred last inom EU. Det problemet har Modvion en lösning på som nu Energimyndigheten väljer att investera i.

– Vår patenterade konstruktion bygger på moduler av limträ. Det löser transportproblemet och gör att vi kan bygga torn som är 150 meter höga till 30 procents lägre kostnad. Därmed kan elproduktionen ökas tack vare högre vindhastigheter och större rotorblad, berättar Otto Lundman, Modvion i ett pressmeddelande.

Förutom Skellefteå Kraft deltar även Moelven Töreboda, Pretec, Sika, Metsä Wood, RISE och Chalmers i projektet.

– Nya innovationer kommer att vara en nyckel i omställningen till ett hållbart energisystem i Sverige och Europa. Dagens tornteknik i stål och betong är kostsam och energikrävande både i tillverkning, logistik och skrotning. Modvion har en spännande innovation som kan ha en mycket positiv påverkan på det globala energisystemet, säger Andreas Stubelius, Energimyndigheten.

Prototypen kommer att monteras på Chalmers testplattform utanför Hönö i Göteborg och ska stå färdig våren 2019.

– Efter prototypen kommer vi bygga ett 150 meter högt torn som ska stå klart år 2020. Det är en stor utmaning och ett ambitiöst projekt. Men vindkraften är vår främsta förnyelsebara energikälla och vi vill se till att den förblir konkurrenskraftig och kostnadseffektiv, avslutar Otto Lundman.

 

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.