Renskötande samer vill ha sjukvård organiserad som en skoterverkstad

Renskötande samer efterfrågar en hälso- och sjukvårdsorganisation som bättre tillgodoser deras behov. Det visar forskning vid Umeå universitet. De renskötande samerna upplever att det finns bristande kunskap bland hälso- och sjukvårdspersonal om deras livssituation, där renens behov står i centrum.

Intervjustudier som gjorts visar att de renskötande samerna menar att bristen på kunskap påverkar samernas hälsa negativt samt skadar deras förtroende för hälso- och sjukvården.

Laila Daerga, doktorand vid Umeå universitet, konstaterar att det i intervjustudierna framkom hur renskötare önskar att hälso- och sjukvården var organiserad mer som en skoterverkstad, med flexibla öppettider och där deras vårdbehov kan tillgodoses med hänsyn till renskötselarbetet.

– Rent konkret skulle det innebära att hälso- och sjukvården, och speciellt primärvården i glesbygd, införde flexiblare öppettider, säger Laila Daerga, i ett pressmeddelande.

I jämförelse med andra yrkeskategorier av fysiskt arbete har renskötande samer en högre förekomst av muskuloskeletala besvär med armbågar, händer, handleder och rygg.

Laila Daerga betonar att det är viktigt för hälso- och sjukvårdspersonal att förstå vad det innebär att renen är i centrum. Renen är ett levebröd samtidigt som renskötseln är en livsstil.

– Renskötare är en grupp som löper hög risk för olyckor och skador men är samtidigt verksamma på platser långt från hälso- och sjukvårdsinrättningar, berättar Laila Daerga.

Arbetsorganisationen inom samebyn och arbetsbelastningen på renskötarna är exempel på psykosociala riskfaktorer som påverkar den enskilde individen.

– Inom renskötseln är man egenföretagare men även kollektivt sammansluten i samebyn, förklarar Laila Daerga.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.