Region Västerbotten vill snabba på bygget av Norrbotniabanan

I Region Västerbottens remissvar på Trafikverkets förslag till nationell transportplan för de närmaste tio åren vill de se en planering av hela Norrbotniabanan. De tycker att det är både olyckligt och ineffektivt att detta inte görs idag.

Den 31 augusti kom Trafikverkets förslag till en nationell transportplan. Region Västerbotten ser förslaget som en framgång, med en rad stora investeringar i länet. Trafikverket prioriterar till exempel med tydlighet Norrbotniabanan och det görs också stora satsningar på E4:an mellan Umeå och Skellefteå.

Det två första stegen av Norrbotniabanan finns med i nästa nationella transportplan – i närtid en första etapp mellan Umeå och Dåva företagspark samt påbörjande av ytterligare en etapp till Skellefteå.

Men det är inte nog menar Region Västerbotten. Och inte i enlighet med den överenskommelse som gjorts inom EU, kring vilka delar av det transeuropeiska transportnätet, TENT Core Network, som ska stå klart till 2030.

Regeringen vill vänta med att bygga hela Norrbotniabanan och hänvisar till ett undantag för om investeringarna inte ryms inom statens ekonomiska resurser.

Region Västerbotten anser att det här undantaget är avsett för de av EU:s medlemsstater som har stora ekonomiska problem.

– Inte för Sverige vars statsfinansiella läge tvärtom är mycket gott. Vi tillhör sannolikt de EU-medlemsstater som har bäst förutsättningar att uppfylla förordningens riktlinjer och därför bör så också ske, menar Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten i ett pressmeddelande.

Region Västerbotten påpekar i sitt remissvar att det är av yttersta vikt att påskynda utbyggnadstakten av Norrbotniabanan, i dess fulla sträckning mellan Umeå och Luleå . Utöver att fullfölja åtagandet gentemot EU-förordningen, anser de att ett sömlöst byggprojekt blir mycket mer effektivt. På så sätt kan man optimera den projektorganisation och kompetens som Trafikverket då upparbetat i norra Sverige. Och det viktigaste skälet som Region Västerbotten anger är att Norrbotniabanan inte kan nå sin fulla nytta och potential förrän den byggts i sin helhet.

– Norrbotniabanan är viktig för norra Sverige, men även för resten av landet och Europa. Det finns en överenskommelse inom EU att den ska byggas, för allas bästa, och därför är det självklart att påminna regeringen om den ambitionen, säger Erik Bergkvist,

Region Västerbotten förutsätter en kommande dialog mellan regeringen, Trafikverket och berörda regioner i syfte att uppnå ett betydligt snabbare förverkligande av hela Norrbotniabanan.

Utgångspunkten föreslår Region Västerbotten ska vara en tidigarelagd byggstart till 2020/2021 för sträckan mellan Dåva företagspark och Skellefteå. Planeringen till Luleå bör inledas 2020/2021 så att bygget mot Luleå kan påbörjas i direkt anslutning till att banan når Skellefteå.
På så sätt skulle hela Norrbotniabanan kunna stå färdig kring 2030.

 

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.