Regeringens utredare mot segregation besöker Skellefteföretag

Jonas Nygren Foto: Adam Wrafter TT

På fredag får Skellefteföretaget Urkraft besök av Regeringens utredare mot segregation, Jonas Nygren. Han kommer till Skellefteå för att samla in kunskap om utmaningar och satsningar i regionen för att motverka segregation. Den kunskapen ska ligga till grund för Sveriges nya myndighet mot segregation som inrättas i januari 2018. 

– Det är helt avgörande för den nya myndighetens arbete att vi får en bred bild av segregationen: hur den upplevs, vad den beror på och framför allt tankar kring hur den ska bekämpas. Här i Skellefteå finns det bra exempel på långsiktiga tillvägagångssätt som gett goda resultat, det vill vi veta mer om, säger Jonas Nygren i ett pressmeddelande.

Efter möte och samtal i Skellefteå Stadshus besöker han Urkraft, som är en av norra Sveriges mest framgångsrika verksamheter när det gäller att vägleda människor till nya jobb och möjligheter.

– Det är positivt att hela landets utmaningar i denna fråga kommer med inför uppstarten av den nya myndigheten, menar Maria Marklund, kommunalråd i Skellefteå och fortsätter:

– Den största utmaningen för oss är utrikesföddas etablering, framför allt etablering på arbetsmarknaden. Det finns stora risker med unga som hamnar i utanförskap på grund av otillräcklig utbildning och svag förankring på arbetsmarknaden. Vi ser också att den samordnande uppgiften för myndigheten är viktig.

Under dagen deltar politiker och tjänstemän från Skellefteå, Luleå och Umeå kommuner, liksom representanter från Region Norrbotten och Västerbottens läns landsting

Den nya myndigheten ska bland annat bidra till att stärka nätverk och samarbeten mellan myndigheter, organisationer och civilsamhälle, och arbeta för att arbetet bedrivs utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

Detta är det näst sista av totalt elva kommunbesök med ett trettiotal deltagande kommuner, som gjorts för att kartlägga kommunernas behov och förväntningar på Delegationen mot segregation.

Inrättandet av myndigheten är ett led i regeringens långsiktiga reformprogram för minskad segregation som sträcker sig över perioden 2017–2025 och fokuserar på insatser inom fem områden:

  • bekämpa brottsligheten
  • minska långtidsarbetslösheten
  • lyfta skolorna och elevernas resultat
  • stärka samhällsservicen och minska bostadssegregationen
  • stärka demokratin och stödja det civila samhället

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.