Ökat resultat för Boliden 2017

Boliden ökade såväl omsättning som rörelseresultat kraftigt 2017 i jämförelse med 2016.

– Vi gjorde ett starkt fjärde kvartal där produktionen och halterna i våra största gruvor var höga. Dessutom har stabiliteten i Kokkola förbättrats samtidigt som produktionen i Odda kom igång som planerat efter det planerade underhållsstoppet. Prisutvecklingen har också varit positiv, säger Bolidens avgående vd Lennart Evrell i bokslutet.

Bolidens försäljningsintäkter för det fjärde kvartalet 2017 var 13 619 (12 137) miljoner kronor och rörelseresultatet 3 091 (2 353) miljoner. För helåret uppgick försäljningen till 49 531 (40 316) miljoner och rörelseresultatet var 9 015 (5 682) miljoner.

Höga halter

Resultatökningen mot föregående kvartal inom Bolidens gruvor berodde främst på hög anrikad volym och höga halter i både Aitik och Garpenberg. Även Kevitsa hade höga halter. Bolidenområdets anrikning minskade till följd av fortsatta utmaningar med bergsstabilitet i Kristinebergsgruvan.

Rörelseresultatet exklusive omvärdering av processlager ökade inom Smältverk till följd av förbättrade marknadsvillkor, främst högre metallpriser. Både avverkning och kopparproduktion ökade i Rönnskär jämfört med föregående kvartal då det gjordes stora underhåll.

Mindre i Kriberg

Som helhet fördubblades nästan rörelseresultatet i gruvorna.

Vad gäller verksamheterna runt Skellefteå sägs följande:

Bolidenområdets anrikning minskade till följd av fortsatta utmaningar med bergsstabilitet i Kristinebergsgruvan. Produktionen av de flesta metaller i koncentrat minskade. Under året minskade anrikad volym till 2 065 kiloton, 77 kiloton mindre än 2016, främst till följd av lägre slaggvolymer från Rönnskär och lägre malmproduktion i Kristinebergsgruvan.

Stabilare process

Om Boliden Rönnskär sägs följande:

Rönnskärs avverkning ökade jämfört med i fjol till följd av bättre processtabilitet. Kopparproduktionen var något lägre. Ökningen av både avverkning och kopparproduktion mot föregående kvartal berodde på underhållsstopp i föregående kvartal. Under helåret 2017 förbättrades processtabiliteten och kopparproduktionen ökade något. Lägre ädelmetallinnehåll i råmaterial innebar minskad guld- och silverproduktion.

Rävlidenområdet

Boliden redovisar också sina mineraltillgångar under onsdagen.

Vad gäller Bolidenområdet berättar företaget följande:

I Kankberg har betydande tonnage konverterats från mineraltillgång till mineralreserv samtidigt som prospektering tillfört ungefär lika mycket som brutits under året.

Dagbrottet i Maurliden kommer att brytas klart under 2018 men utredningar pågår om ett mindre tonnage kan brytas underjord.

Totalt sett så minskar både mineraltillgångar och mineralreserver i Bolidenområdet något. Prospektering fortsätter i Kristineberg, i gamla Rävlidenområdet, med borrningar som kommer att utvärderas under 2018. Även ortdrivning pågår mot fyndigheten för att göra det möjligt att undersöka fyndigheten från underjord.

Reservlivslängden vid full produktion uppskattas till 7 år.

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.