Nytt verkstadsföretag i Skellefteå satsar hårt på norska marknaden

Mikael Nilsson, Håkan Forsström, Hans Bylesjö, Tomas Ståhl och marknadsassistent Susanne Lövholm.

IGB, IndustriGruppen Bothnia AB är ett nybildat verkstadsföretag som ägs av tre företag i Skellefteå och ett i Luleå. De satsar hårt på marknaden i Nordland, Norge och har nu fått sina första order.

Ägare till IGB är skellefteföretagen Stilmek, Gallac och HF Progress samt Relitor som håller till i Gammelstad, Luleå.

– Vi har valt att hålla en låg profil här på hemmaplan om att vi finns, men nu när den första ordern är tecknad med ett företag i Nordland känns det rätt att gå ut med det, säger IGB:s vd Håkan Forsström.

Ordern som ligger på ett par hundra tusen kronor, handlar dels om en förstudie av nya tekniska lösningar och dels om tillverkning och montage av utrustning till företaget Yara i Glomfjord som producerar konstgödsel.

– Samtidigt har vi lämnat en större offert på en komplex leverans till ett annat processföretag i Nordland. Denna offert är i 20-miljonersklassen, berättar Håkan Forsström och inflikar att IGB också tagit med piteföretaget IVAB i den offerten.

Det IGB erbjuder är system- och funktionsleveranser till gruv- och processindustrin, energi- och anläggningsföretag, fiskuppfödning samt olje- och gasindustrin.

– Fiskuppfödning är en mycket stor bransch i norra Norge. Omsättningen ligger idag på 95 miljarder norska kronor och planer finns på att tredubbla den. Då blir fiskuppfödningsbranschen lika stor som gas- och oljeindustrin. Vi håller nu på med produktutveckling tillsammans med en lokal aktör inom lax- och öringproduktion i Nordland, berättar Håkan.

Hans Bylesjö, styrelseordförande för IGB, konstaterar att industrierna i norra Norge känner mer kulturell samhörighet med företagen i norra Sverige än med bolag  som kommer från södra Norge.

– Många av de som bor i norra Norge har varit på badsemester i Norr- och Västerbotten och vet det mesta om restauranger och shopping här men innan vi började marknadsföra oss där hade de inte speciellt bra koll på våra industrier, säger han.

Tomas Ståhl, produktionsansvarig inom IGB, betonar att kommunikationerna med Nordland fungerar bra.

– Vi har fina vägar både via Hemavan och via Arjeplog för att nå Mo i Rana, Hattfjelldal, Mosjøen och Bodø. När vi  åker dit tillsammans från Luleå och Skellefteå träffas vi ofta i Arvidsjaur och samåker till Nordland, berättar han

Det nya bolaget samverkar internt i ägargruppen och externt med andra företag för att kunna klara större komplexa leveranser som innehåller projektering, konstruktion, tillverkning, montage och igångsättning.

– Genom vår förmåga att samverka kan vi även bli en intressant part för kunder på vår hemmamarknad i norra Sverige, säger Mikael Nilsson, teknikansvarig inom IGB.

Bakgrunden till att den här konstellationen såg dagens ljus kan härledas till 2013 och Interregprojektet Nordic Business Link med Handelskammaren i Norrbotten som huvudman. Håkan Forsström, från HF Progress, fick då uppdraget att mot Nordland bygga upp en försäljningsverksamhet för ett kluster av verkstadsmekaniska företag.

Han gjorde en kartläggning av aktörerna på marknaden och dessa besöktes vid ett antal tillfällen. Målgruppen var då underleverantörer till de stora kontraktspartnerna till olje- och gassektorn i Nordland och Troms.

När projektet tog slut, växlade IUC Västerbotten in som huvudman för fortsatt arbete mot Nordland. Tillsammans med Hans Bylesjö, som då arbetade vid IUC,  utvecklades konceptet och den ekonomiska föreningen IndustriGruppen Bothnia bildades med ett tiotal medlemmar.

Ett paradigmskifte skedde när IGB började vända sig direkt mot de större slutkunderna i Nordland istället för att rikta in sig mot sina norska kollegor som komplement till dessa.

– Det visade sig nämligen att dessa såg IGB som en konkurrent och de ville inte släppa in oss på marknaden i Nordland, berättar Håkan.

I december 2016 bildades bolaget IGB av de företag som var beredda att satsa fullt ut på konceptet och bidra med egen tid och finansiering.

Håkan Forsström tycker att ägarföretagen  kompletterar varandra på ett bra sätt. För att utöka kapacitet och konkurrenskraft öppnades även möjligheten till samverkan med en estnisk kollega. IGB har antagit en tydlig policy att fungera som en samverkare med andra kompletterade företag där det behövs i olika projekt.

– Vi räknar också med att starta ett bolag i Norge men det är inte klart var och när. På så sätt blir det enklare att sköta faktureringen och tullfrågorna, avslutar Håkan Forsström.

 

 

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.