Nytt analysverktyg underlättar på Metso

Notera att denna artikel är från 2017
Underlättar. Metsos platschef i Ersmark Camilla Ulander diskuterar med tekniske chefen Mikael Sundbom. I bakgrunden syns en av de monitorer som nu installerats för att lättare kunna följa produktionen. Foto: Lars Andersson.

Metsos produktion av kvarnfoder i Ersmark har sett tämligen lika ut i decennier. Nu har den getts ett digitalt lyft.

På fabriksområdet pågår tillverkning av foder till gruvkvarnar dygnet runt i 19 pressar och två mixerlinjer. Maskinparken är traditionell – en del av den har hängt med sedan 1960-talet – och det mesta av arbetet sker manuellt. Hela produktionen är kundorderstyrd.

I realtid

Här har man under flera år försökt att göra det möjligt att få en helhetsbild av vad som sker i produktionen – digitalt i realtid. Det skulle underlätta för alla, från maskinoperatörerna som ska sköta ett antal pressar per skift till arbetsledning och andra avdelningar.

– Allt har tidigare varit manuellt. Vi såg möjlighet att få med en mängd information som vi inte fått tag på tidigare och som skulle ge oss en helt annan överblick hur det går i produktionen, säger tekniske chefen Mikael Sundbom som berömmer personalen.

– Det har varit ett stort engagemang.

Förebyggande underhåll

På de digitala tavlorna går det nu att få besked om hur lång tid som återstår av vulkningen och vilken maskin som står närmast på tur för laddning och tömning. Vidare kan processoperatören knappa in eventuella avvikelser som till exempel gör att väntad kapacitet inte uppnås.

– Operatören kan se vilken ordern är, vilken maskin som ska tömmas först och sådant, säger Sundbom.

Varje morgon görs en runda för att se hur det har gått det senaste dygnet. En gång i veckan görs en avstämning.

– Genom att vi nu får händelser digitalt underlättar det för oss att göra ett förebyggande underhåll. Vilka pressar är det som vi har störst problem med? Det är viktigt att veta då vi kör dygnet runt, berättar Sundbom.

”Måste bli effektivare”

– Störningar i processen påverkar så många. Nu kan vi följa vad som händer från kundorder till leverans. Vad ska vi förebygga för att bli bättre och minska eventuella störningar, fortsätter platschefen Camilla Ulander.

En målsättning är att öka flödet så att mellanlagringen och ledtiderna minskar.

– En kundorder kan ligga på mellan 20 000 och 8 miljoner kronor. Den sistnämnda är ett antal lastbilar. Allt måste flöda bra för att det ska kunna levereras samtidigt. Det finns inte på kartan att en leverans får bli för sen. Vi måste bli effektivare för att överleva, säger Ulander.

Maskinernas tekniska tillgänglighet var 96 procent under 2016. Nu är målet att öka med två procentenheter till 98 procent under 2017.

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.