Anjas samtal­ startade hela Northvoltresan

Anja Palm, ansvarig för etableringar på näringslivskontoret i Skellefteå kommun, var den som drog i gång och koordinerade Skellefteås resa mot det som blev svensk industrihistoria. Foto: Lars Andersson.
I början av september åkte kommunchefen Kristina Sundin Jonsson och Skellefteå Krafts vd Hans Kreisel ut för en bild vid elledningarna i Hedensbyn. ”Skellefteå är unikt om man jämför med alla andra siter i världen. Ett företag som jobbar här kan fokusera hårdare på kretsloppfrågan”, sa Hans Kreisel. Foto: Lars Eriksson.
Vd:n och grundaren Peter Carlsson visar den miniatyr av den kommande fabriken som finns på Northvolts kontor nära Hötorget. Foto: Lars Andersson.

Tisdagen den 15 mars kunde ha varit vilken dag som helst för Anja Palm, ansvarig för etableringar på näringslivskontoret i Skellefteå kommun. Anja satt i ett samtal med en kollega i norr då denne ställde en fråga: ”Håller ni inte på och jobbar med batterifrågan? Alla i Boden och Luleå gör det.” ”Vi kände inte alls till att förfrågan hade gått ut till ett antal kommuner då”, berättar Anja. Så började resan som gjorde att Northvolt valde Skellefteå som etableringsplats för sin fabrik.

Historien startar egentligen långt tidigare.

Peter Carlsson har skapat rubriker redan före Northvolt. Han blev känd som svensken i Teslas ledningsgrupp och började som inköps- och logistikchef på Teslas huvudkontor i Palo Alto sommaren 2011.

Han såg där batteriets möjligheter och möjligheten att med dem påskynda övergången till ett fossiloberoende samhälle.

I början av 2016 inledde Peter och bland andra Paolo Cerruti, även han med ett förflutet på Tesla, i dag operativ chef på Northvolt, en sex månaders förstudie.

– Vi åkte runt och träffade industrier, politiker och andra för att se förutsättningarna för det här projektet. Vi byggde upp en styrgrupp som vi jobbade mot och ganska tidigt engagerade vi näringslivet för att agera bollplank, berättar Peter Carlsson då Norran möter honom på Northvolt några dagar före jul.

Bland dem som ställde upp märks Bolidens styrelseordförande Anders Ullberg, Electrolux tidigare koncernchef Hans Stråberg, SKF:s tidigare vd Tom Johnstone, och Power Circles Bo Normark. Vinnova och Energimyndigheten stödde förstudien.

Då hette bolaget SGF Energy. Ur det växte Northvolt fram.

– I början av september 2016 hade vi en slutrapport. Det var för stora möjligheter för att inte gå vidare, berättar Peter Carlsson.

I slutet av september 2016 gick han för första gången ut och berättade om sina planer.

Målet är att skapa världens mest hållbara batteri i Europas största batterifabrik, som kan ge upp till 2 500 direkta arbetstillfällen och innebär en investering på ungefär 40 miljarder kronor.

– Låt oss ta fram ett projekt där vi på 18 månader klarar av att sätta spaden i marken, sa vi då.

I oktober/november fanns en grundfinansiering genom bland annat Vattenfall och Stena.

Lanseringen av projektet skedde den 7 mars och det gav större genomslag än Peter Carlsson själv hade vågat räkna med.

Norran pratade första gången med kommunens näringslivschef Bengt Ivansson om Northvolt den 8 mars. Svaret var ett sådant som gav upphov till ytterligare frågor.

Norran skrev: ”Vi jobbar mycket mot den typen av industri som är elintensiv och som har behov av återvinning.”Han säger att han hoppas att Skellefteå blir en av kommunerna som Northvolt ska kontakta framöver, men han vill inte gå in på om Skellefteå har haft några direkta kontakter med Peter Carlsson.”

Samtidigt kom ett tryck utifrån, från privatpersoner, att Skellefteå måste se till att få vara med på den här resan.

Bengt Ivansson befann sig utomlands då Northvolts Sverigeetablering lanserades.

– Jag fick frågan från Anja vad vi skulle göra, säger han.

Anja Palm berättar att kommunen togs lite grann på sängen av att Skellefteå inte var en av de cirka 20 kommuner som fick frågan.

Det var väl känt att Northvolt fanns och var på gång, men frågorna när, var och hur och till vem var inte besvarade.

– Vi hade sagt att vi måste vara redo när och om det kommer en förfrågan, säger Palm.

Genom Anjas samtal den 15 mars fick kommunen reda på de viktigaste delarna i frågeformuläret och genom det kunde Anja lägga fram ett erbjudande i punktform.

Då togs kontakten med Peter Nygårds, tidigare statssekreterare vid näringsdepartementet, som Northvolt hade anlitat som expert vid valet av plats, eller som han kallades site selection manager.

– Han var ansvarig för att ta in informationen från kommunerna. Vi lyckades sälja in oss och frågorna från Nygårds skickades till Bengt Ivansson, säger Anja Palm.

Frågorna kom på kvällen samma dag, den 15 mars.

Peter Carlsson beskriver Peter Nygårds som spindeln i nätet vid den tiden:

– Han hade erfarenhet av komplexa etableringar och kunde belysa olika frågor som bör tas i beaktande i samband med en etablering.

– Vi fick frågeunderlaget. En tröst så här i efterhand var att Västerås inte heller fick det i första skedet, säger Bengt Ivansson.

Samma dag drog Anja Palms verkliga arbete igång. Hon blev kommunens koordinator i Northvoltfrågan.

Tisdagen den 21 mars kom snabbt.

Kommunledningen samlades.

– Kommunalråden och kommunchefen var tydliga; Skellefteå har ett bra erbjudande och bör vara en intressant kandidat, berättar Anja Palm.

– Så tidigt i projektet ville vi att Node Pole skulle vara neutralt, säger Hans Kreisel, vd för Skellefteå Kraft.

Anja Palms uppgift under helgen hade bland annat varit att gå igenom frågebatteriet och se vem på kommunen som kunde ge svar på alla detaljer, små som stora.

Flera av dem Norran pratat med ger samma bild att det varit en av Skellefteås kommuns styrkor att på varje område som Northvolt haft en expert som sökt svar, har Skellefteå haft en motpart.

– Vi hade inledningsvis ett litet frågetecken kring Skellefteå när det gällde kompetensförsörjning, men Skellefteå vände alla frågeställningar otroligt snabbt och det frågetecknet försvann när vi såg potentialen som finns i hela regionen. Då det gällde drivkraft och beslutsmässighet visade Skellefteå en otrolig styrka. Man ville verkligen att det skulle ske. Kristina Sundin Jonsson har varit jätteduktig i hur hon drivit processen. Kommunen har gjort ett proaktivt arbete och bidragit med väldigt mycket, säger Peter Carlsson.

Nu var det dock så att Skellefteå kommun inte blev tagna på sängen av många av frågeställningarna.

Ett par år tidigare hade kommunen i tysthet varit med i kampen om att få ett stort datacenter till Skellefteå.

Då förbereddes och gjordes en detaljplan för en fastighet på Hedensbyn som skulle vara utmärkt till energiintensiv industri.

– Skillnaden då och nu var att den här resan blev publik hela vägen. Vi såg tidigt på att vi hade koll på det mesta som Northvolt undrade, säger kommunchefen Kristina Sundin Jonsson.

Northvolt valde medvetet ett öppet kommunrace:

– Det var av ett par skäl, bland annat att vi hade en lista med kriterier på det vi behövde och sedan behövde vi hjälp av kommun och region att få förutsättningar att bygga en sådan här fabrik. Att det skedde öppet var en del av planen att förstärka intresset för fabriken och för att det var viktigt att få in stora mängder information att kunna bearbeta för att kunna ta ett så bra beslut som möjligt på kortast möjliga tid, säger Peter Carlsson.

Några frågor kändes som självklara för Skellefteå: tillgång till vatten, ånga, förnyelsebar el och hamnen, samt annat traditionellt kopplat till en industrietablering.

Det sågs också som en styrka med ett eget kraftbolag och en egen expansiv flygplats.

Andra frågor var nya och stora, men kanske inte så oväntade: platsens attraktivitet, tillgång till kompetens- utveckling och utbildning, och möjligheterna för Northvolt att kunna hitta personal, med mera.

En sak som lyftes är att Skellefteå är i centrum mellan två universitet med tillsammans 50 000 studenter.

– Det blev ett intensivt arbete med en sak framför ögonen: Vad frågar kunden verkligen efter? Vi visste att vi i grunden hade ett konkurrenskraftigt erbjudande, säger Kristina Sundin Jonsson.

I analysen som Northvolt gjort fanns också styrkor hos Skellefteå som gruvkompetensen, återvinningscentrat på Boliden Rönnskär, närheten till Luleå tekniska universitet och dess

”Institution för samhällsbyggnad och naturresurser”. Dessa bitar stöder Northvolts planer på att också bygga en utvecklingsavdelning i Skellefteå med fokus på råvarufrågan.

En sak som dyker upp titt som tätt under Norrans intervjuer runt Northvolt är den varumärkesresa som Skellefteå har gjort.

I maj 2013 tog kommunstyrelsen i Skellefteå beslut om ”Skellefteå 2030”, det gemensamma utvecklingsarbetet där kommunen tog fram en strategi för hur vi ska bli fler, och hur Skellefteå ska vara en attraktiv plats att bo och verka på.

Ett mål som de flesta känner till från det arbetet är 80 000 invånare om tolv år.

– I och med att vi inte var bland de utvalda från start var vi tvungna att sälja in oss ytterligare: Vi är Norrlands oslipade diamant. Här finns det möjligheter både för människor och företag i en region som är på frammarsch, säger Helena Renström, marknadschef på Skellefteå kommun.

Hon tillägger.

– Samtidigt har vi gjort en lång resa med varumärket. Det vi berättade kändes genuint. Grundarbetet var i mångt och mycket gjort i och med att många känner Skellefteås styrkor och den lokala stoltheten.

Kommunalrådet Lorents Burman ser 2030-resan på liknande sätt, men uttrycker sig mer radikalt.

– Hade vi inte gjort det arbetet hade Skellefteå varit ett blindskott. Det var det jobbet som gjorde att vi vågade räcka upp handen.

Men vad skulle Skellefteå kommunicera ut?

– Kommunikationsjobbet handlade om att beskriva regionen och få ihop den samlade bilden av Skellefteås styrkor och hur vi kan lyfta dem. Vi funderade på vilket som var det absolut viktigaste som Northvolt frågade om. Det är inte många slides som man har på sig att göra ett intryck. Många hjälper till att marknadsföra Skellefteå. Vi kom att koncentrera oss på nationell kommunikation och förstå vad som är viktigast. Vi vet att många andra kommuner och regioner säger det som är rätt lika det som vi framför, säger Helena Renström.

Det blev långa arbetspass i det första extremt brådskande stadiet på Skellefteå kommun. Det hände flera gånger att arbetet gick in på natten och att sluttid var 01.30 för att fortsätta morgonen efter.

Lorents Burman trycker på ytterligare en bit.

– Ett oerhört viktigt inspel var att vi poängterade att Norrbotniabanan ska byggas. Det finns tryck från näringslivet för det. Vi gav dem garantier att den här regeringen ska prioritera Norrbotniabanan.

Samtidigt berättar många av dem som Norran talat med att det pågick ett informellt arbete som sannolikt blev mycket betydelsefullt i slutändan.

Många personer, främst på företag i regionen, utnyttjade sina kontakter och såg till att använda sina nätverk in på Northvolts kontor på Gamla Brogatan 26 i Stockholm, ett stenkast från Hötorget, så att de goda Skelleftevibrationerna skulle kännas alla de dryga 80 milen.

Hans Kreisel, vd på Skellefteå Kraft, säger.

– Många goda krafter jobbade för projektet. Väldigt många var väldigt aktiva och gjorde allt för att få upp Skellefteå på kartan under de här månaderna.

Skellefteå höll fast vid sin linje.

En sak förändrades dock. Den ursprungliga sajten på Hedensbyn, som redan hade en detaljplan, ersattes om grannfastigheten på södra sidan av Torsgatans förlängning bortom Skellefteå Krafts energikombinat.

– Lars Hedqvist var den som pekade på att den sajten var mer lämpad och dessutom ägde Skellefteå Kraft den, säger Bengt Ivansson.

De ursprungliga sajten som det fanns detaljplan på hade dessutom flera fastighetsägare – den nya skulle ge en smidigare process.

– Vi kunde presentera en site som redan hade en detaljplan. Det var en förutsättning för att vara med och svara och visade tydligt för Northvolt att området är lämpligt för större industri, berättar Anja Palm.

Frågan var om Northvolt var mottagliga för förändringen.

– Den nya grannsajten var plattare och lite enklare att hantera. ”Ta den här istället så hjälper vi er med tidplanen”, sa vi, berättar Skellefteå Krafts vd Hans Kreisel.

Att Skellefteå Kraft kom med i bilden var helt logiskt. Energiföretaget hade flera nycklar till det som Northvolt frågade efter, först bland annat förnybar energi och ånga, men tids nog också fastigheten för etableringen som nämnts.

Men det dröjde dock till efter påsk, till senare halvan av april. Hans Kreisel fick frågan av Kristina Sundin Jonsson om han inte borde vara med i det aktiva arbetet, men han ville förankra det hos bolagets styrelseordförande, Alf Marklund, först.

– Sedan klev vi in fysiskt i projektet och byggde en organisation. Det blev ett utmärkt äktenskap. Christoffer Svanberg gjorde till exempel ett utmärkt jobb att hitta vägar framåt med kommunen på marknadssidan, säger Hans Kreisel.

Redan 2013 hade Skellefteå Kraft gjort ett framtidsarbete för att se hur bolagets värde skulle kunna försvaras på längre sikt.

Då kom frågan om möjligheten att kunna engagera sig i elintensiv industri upp som en möjlighet.

– Vi var pålästa om nyttan Northvolt kan komma att spela samhället och därmed kunde vi bygga case runt deras projekt. Vi måste förstå deras verksamhet lika bra som de förstår den. Och vi måste använda våra verktyg så att de skapar värde för dem, berättar Hans Kreisel.

Den 26 april kom facit. Skellefteå var definitivt i kapp med arbetet. Northvolt valde tio platser att gå vidare med: Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad/Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås i Sverige, samt Kotka-Fredrikshamn och Vasa i Finland.

Northvolt hade dessutom bråttom. Företaget började åka land och rike runt till intressanta kommuner.

Lördagen den 6 maj minns alla inblandade. Northvolt skulle komma till Skellefteå och det upplevdes som att de klämt in besöket före Luleå. Det var Northvolts lednings första officiella besöksresa med Peter Carlsson och miljöexperten Malin Fuglesang.

Skellefteå hade en mötestid mellan 08.00–11.00. 13.00 skulle Northvoltledningen vara på plats i Norrbotten.

– Att landshövding Magdalena Andersson hade samtalat med Peter Nygårds plus några andra faktorer hade betydelse då vi fick den här tiden. Hade inte Northvolt bestämt sig för att åka till Luleå är det inte säkert att de åkt till Skellefteå heller, berättar Hans Kreisel.

Varje minut var dyrbar. Christoffer Svanberg, affärsområdeschef på Skellefteå Kraft, löste problemet. En helikopter stod och väntade på Norrvalla IP bara några hundra meter från Skellefteå Kraft där partnerna möttes.

– Vi visste att vi skulle var ett starkt alternativ bara att vi fick tid att prata med dem. Vi var tvungna att vinna deras hjärta, säger Hans Kreisel.

Christoffer Svanberg insåg tids nog vilken flyt han hade haft med bokningen av helikoptern.

– Hur ska vi visa 200 hektar skogsbeklädd mark? Hur ska vi kunna visa sajten, kraftledningen och Rönnskär? Allting blev lättare och mer tidseffektivt med helikoptern. Ska man vinna ett sådant här projekt ska man ha tur. Turen var bland annat att i vi fick visa vår plats först, före Luleå som sedan använde sig av samma pilot och helikopter, vilket vi inte hade en aning om förrän piloten berättade själv att han skulle dit senare på dagen. Lars Hedqvist gjorde ett fantastiskt jobb då han berättade om sajten, säger Christoffer Svanberg och tillägger.

– De hade nog fyllt sina intryck för dagen efter Skellefteå.

Skellefteå öste på med information.

– Vår fina paketering överraskade dem: Det här är Europas bästa sajt att bygga anläggningen på. Budskapet till dem var: Vi löser era utmaningar, vi levererar lösningar, vi är smidiga och lätta att jobba med – vi är på! Vi gav dem goda förutsättningar till låg risk. Skellefteå Kraft lovade att lösa kraftförsörjningen till starten 2020-2021. Med Skellefteå kunde de hålla tidplanen och ta bort risker, berättar Christoffer Svanberg.

– De upplevde att vi hade extra allt, summerar Bengt Ivansson.

Arbetet fortsatte. Skellefteå fick fler tillfällen att berätta om sitt erbjudande, bland annat den 17 juni i Stockholm.

Almedalsveckan i Visby 2017 började. Skellefteå var representerat genom bägge kommunalråden, kommunchefen och Skellefteå Krafts vd.

Det fanns ett surr om att Northvolt skulle gå ut med ny information där, men ingen var helt säker på om det skulle handla om att företaget slutligt bestämt sig för en plats eller om det skulle finnas några som skulle konkurrera vidare.

– Jag fick ett samtal från Peter Nygårds. Vi sågs först måndag lunch och på måndag kväll sa han i klartext att vi och Västerås var de två kommunerna som återstod, säger Kristina Sundin Jonsson.

En presskonferens skulle hållas klockan 10.30 dagen efter, den 4 juli.

– Klockan 18.03 ringde Kristina mig. Jag hörde att hon var glad. Att vi var en av de två som var kvar var bara det en fantastisk seger. Det var medialt stort och skulle sätta oss på kartan i Sverige, säger Bengt Ivansson, som då befann sig i Bygdsiljum för att fira sin och hustrun Lillemors 35-åriga bröllopsdag.

Plötsligt så var det Skellefteå vs Västerås. Inga andra.

– Det här var då inte längre en lokal fråga utan en Norrlandsfråga. Universiteten, Region Västerbotten, Västerbottens läns landsting näringslivet och andra har alla bidragit till processen, berättar Kristina Sundin Jonsson, som kände att hela övre Norrland slöt upp bakom Skellefteå då det skulle till ett avgörande.

Efter Almedalen fick förhandlingsdelegationen en veckas semester. Skellefteå och Northvolt möttes åter den 1 augusti för förhandlingar.

– Allt skulle sättas på plats. Både sajten och kommunens allmänna investeringar i området. Vårt paket är jättestort. Jag har i tidigare jobb förhandlat om projekt i mångmiljardklassen, men inget har varit på denna nivå, säger Hans Kreisel, som skötte förhandlingarna tillsammans med Kristina Sundin Jonsson.

Sedan plockade de in de kompetenser de behövde löpande. Kreisel nämner till exempel Anders Järvelä, head of corporate development på Skellefteå Kraft, som en person som gjort ett jättejobb i all tysthet.

Sanningen är att många av dem som var med i Skellefteås förhandling med Northvolt började se ljuset i tunneln då det bara var Västerås som konkurrent som återstod.

Skälet var främst att det fanns stora kunskaper om kommunägda Mälarenergi i Västerås.

– Jag började våga hoppas, men jag ville inte ta ut något i förskott, säger Kristina Sundin Jonsson.

– Vi visste att de inte hade tillräckligt mycket kraft. Det tar tio år att dra nya kraftledningar. Vi var väl medvetna om hur svårt de hade att få dit kraften och visste att Amazon hade tre nya datacenter i den regionen, varav ett just i Västerås. Samtidigt var vi tvungna att köra ända in till kaklet. Du vet aldrig konkurrentens erbjudande sista dagen, säger Hans Kreisel.

– I Almedalen kände jag: Nu vinner vi. Jag kunde inte riktigt vara helt säker, men kände att det var 90-10 till vår fördel. Det var en fantastisk känsla. Vi fick ännu mer energi inför slutspurten, säger Christoffer Svanberg.

14 dagar senare var det åter dags för ett möte, då om kompetensförsörjning och tillväxt med Northvolts hela operativa ledning på plats.

Då släpptes också andra företag in för att få ge sin bild av Skellefteå. Det blev en lunch på North Kingdom och ett möte på Outotec som var öppna för frågor om regionen från Northvolt.

På kvällen gick Northvolt-personalen själv ut på middag.

– Det var inte så att vi inte informerade restaurangen den kvällen om vilka som var där, skrattar Hans Kreisel.

Slutspurten blev intensiv. Northvolt mötte kommunfullmäktige i Västerås den 7 september och i Skellefteå den 11 september.

Sedan skulle allmänheten få tycka till – samråd hölls på Scandic i Skellefteå den 14 september och den 25 september i Västerås.

I Skellefteå lockade samrådet 850 personer. Fler släpptes inte in av säkerhetsskäl.

– Vid samråden blev det också tydligt att vi fått ut budskapet vi ville, de positiva effekterna av den här typen av etablering, att vi vill göra en transformering från fossila bränslen och smidigt ta den svenska basindustrin in i en ny era. Publiken i Skellefteå var intresserad och ställde bra och initierade frågor med positiv utgångspunkt, säger Peter Carlsson.

– Den kvällen blev över alla förväntningar. Då kändes det att bygden är med på det här, summerar Bengt Ivansson.

Den 6 och 7 oktober gick Skellefteå kommun på slutoffensiv. Med en helsidesannons bland annat i Dagens Nyheter och Dagens Industri under två dagar så gjordes utropet som dessutom var en välkomsthälsning: Northvolt – i Skellefteå finns den nya industrins växtplats!

I processen har man också kompletterat egen kompetens med externa experter.

Kristina Sundin Jonsson berättar att de har lagt ned drygt två miljoner kronor för exempelvis juridisk kompetens och kommunikationsaktiviteter som annonsering och film.

En extern värderare har kommit fram till att bara det totala annonsvärdet för artiklar där Skellefteå och Northvolt synts tillsammans är 50,5 miljoner kronor.

– Vi har också opinionsbildat mot nationell nivå på ett offensivare sätt än tidigare, säger Kristina Sundin Jonsson.

– Annonserna och Northvolts etablering har fått ett fint genomslag, men det är viktigt att kommunicera löpande, säger Helena Renström.

– Vi vet att Skellefteås attraktivitet diskuterades mycket. Där har vi också lagt krutet kommunikativt, fortsätter hon.

Torsdag den 19 oktober klockan 09.00 kallade Northvolt till presskonferens på kontoret på Gamla Brogatan. Ett gigantiskt medieuppbåd fanns på plats.

Två dagar tidigare hade VLT, lokaltidningen i Västerås, presenterat uppgifter om att Skellefteå får fabriken och att Västerås får en utvecklingsdel.

Skellefteås förhandlingsansvariga fick beskedet att fabriksetableringen skulle hamna i norr någon vecka före presskonferensen.

– Det säger sig själv att det tar ett antal dagar att rigga en sådan stor presskonferens. Alla måste se att de har lediga kalendrar och viktiga personer ska vara på plats, säger Kristina Sundin Jonsson.

– Någon månad innan började vi kontemplera tvåsajt uppdelningen. Vi hade mycket diskussioner internt om den och vi visste inte riktigt hur det skulle tas emot att vi delade, även om vi tyckte att vi följde en logik. Men det togs emot positivt och bägge kommunerna gick ur som vinnare, säger Peter Carlsson.

– Det som skedde var positivt för både Skellefteå och Västerås, utifrån de förutsättningar de slutade med. Vi tycker att vi tog det stora priset, liksom, fortsätter Kristina Sundin Jonsson.

Bägge kommunalråden, kommunchefen och Skellefteå Karfts vd, var på plats vid presskonferensen.

Lorents Burman skulle tala för Skellefteå på presskonferensen tillsammans med Peter Carlsson, Västerås kommunalråd Anders Täljebäck och närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

– Teljebäck sa att då tar vi 10–15 minuter var. Jag var inte förberedd att det skulle bli så länge, så jag krafsade ned ett antal stödord och talade från hjärtat, men jag tror att jag fick med allt på lappen, berättar Lorents Burman.

Kort därefter skrevs alla ramavtal på.

– Jag tycker att det blev en utmärkt lösning på kompetensförsörjningen då Northvolt kan ha några hundra ingenjörer igång i Västerås redan vintern 2019, säger Hans Kreisel.

Northvolt betalar marknadsmässiga priser för marken i Skellefteå som köps av Skellefteå Kraft.

– Vi har tagit in extern värdering. Vi ska ställa i ordning sajten före övertagandet, men de betalar för det jobb vi gör, berättar Hans Kreisel.

Samtidigt börjar en ny resa för varje nytt steg i projektet – och det som händer parallellt.

Bland annat är 2018 ett valår.

– Det kommer att innebära politiska löften, säger Kristina Sundin Jonsson med ett skratt.

– 2018–2019 kommer mycket ljus att falla på stan. Det ska vi dra nytta av. Vad behöver man för att få en sådan här etablering att bli av?, fortsätter hon.

Frågorna är fortfarande många. Northvolt behöver kapital fram till byggstart.

– Jag känner mig lugn redan nu. Vi har satt en projektorganisation för själva platsen. Nu måste vi se till att leverera, säger Kristina Sundin Jonsson.

Lorents Burman hoppas på förståelse.

– De närmaste tio åren blir det ett förändringsarbete. Det kommer att bli en lite krokig väg. Vi saknar lite infrastruktur, skolor, bostäder och annat. Hoppas att många har förståelse för det. Resan har bara börjat. Vi kommer inte att klara den utan fortsatt stöd från allmänheten.

Tidplanen rullar på.

– Det finns inget just nu som säger att vi inte kommer att kunna hålla den, säger Peter Carlsson.

Anja Palm får slutordet. Hon fick göra rivstarten och lägga den organisatoriska grunden till det som skulle bli industrihistoria.

Den 17 april föddes andra barnet, Ted, och sedan dess har Anja varit mammaledig.

– Rent personligt så var det enda misslyckandet att vi inte var en av dem som fick förfrågan från början, men det var bra att vi fick komma med i urvalsprocessen. Förhoppningsvis ligger vi nu högre upp när någon börjar titta på etableringar i Sverige, säger hon.

Kommentera artikeln

I samarbete med tjänsten Ifrågasätt erbjuder Norran dig möjligheten att kommentera en del av innehållet på norran.se. Vi hoppas att du vill bidra med nya perspektiv och kunskap. Men kom ihåg att hålla dig till ämnet och visa respekt mot andra skribenter och personer som berörs i artikeln. Norran och Ifrågasätt kommer att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.

Mer från Affärsliv

Visa fler Preloader
Fler klipp i TV-portalen

Hej!

Tyckte du den här artikeln var intressant?
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så har du alltid full koll på vad som händer i Västerbottens näringsliv.