Print Rapportera felRapportera fel Dela på Facebook
Arkivbild: Scanpix

Kasta idén om fri invandring i papperskorgen

Daniel Öhgren och Anders Rutdal talar sig varma för fri invandring. Det innebär bland annat stora konsekvenser för kommuner och landsting. De har redan i dag en tung ekonomisk börda att bära.

Ser man på behov av fri invandring, med tanke på arbetskraft, så hade näringslivet i Sverige under 2012 anställt 17 000 arbetskraftsinvandrare med speciell kompetens. Jag anser att näringslivet årligen fyller sitt behov av invandring sett ur det perspektivet.

Vi har idag cirka 400 000 arbetslösa i Sverige. Med fri invandring finns det risk att antalet arbetslösa ökar markant eftersom det inte är troligt att alla skulle få arbete och det skulle kunna innebära en ökad belastning för samhället. För att tillgodose arbetsmarknadens behov så vore det bättre att satsa hårdare på kompetenshöjande åtgärder för att hjälpa de som i dag är arbetslösa att få ett jobb.

Här i Norrland är det ont om jobb. Arbetsförmedlingen skickar redan idag arbetslösa söder- ut. Jag kan inte se att fri invandring skulle gynna Norrland eftersom många fler skulle konkurrera om de få jobb som finns.

Visst kan man ha idéer om hur samhället skulle kunna se ut i framtiden, men vi måste ändå arbeta efter de förutsättningar som vi har idag och som ser ut att gälla för en lång tid framöver.

Jag anser därför att Centerpartiets avsnitt i idéprogrammet, som gäller fri invandring, ska slängas i papperskorgen.

Valter Stenmark, Gummark

Publicerad 2013-01-15 av:

insandare Insändarredaktionen insandare@norran.se

Läs våra kommentarsregler

Reaktion

Vad tycker du?

Annonsera