Print Rapportera felRapportera fel Dela på Facebook

78 – Ledarskiften

När upplageraset startade i början på 1990-talet hade Stig Ericsson tagit över som chefredaktör.

Stig var en oerhört kunnig och erfaren journalist som dessutom var mycket lyhörd för läsarnas åsikter och önskemål om tidningens innehåll.

Han var också mycket angelägen om att tidningen i lite svårare tider skulle visa vägen och ta bygdens parti och i möjligaste mån satsa på positiva nyheter. Och eftersom rationaliseringarna vid den här tiden inte drabbat redaktionen, som tvärtom utökats med grafiker som tog över en del uppgifter, kan man säga att det var en erfaren redaktion under en erfaren ledning som försökte vända utvecklingen.

Stig Ericsson fick dessutom från 1995 bättre möjligheter att ägna sig åt uppgiften som tidningsledare. Liksom tidigare KH Wikström och Rolf Brandt arbetade han som politiskt skribent parallellt med uppgiften som chefredaktör och ansvarig utgivare. Men 1995 anställdes Birger Thuresson som politisk chefredaktör och Stig kunde koncentrera sig på uppgiften att leda redaktionen och tidningen.

Gamla ordningen

När Stig Ericsson pensionerades två år senare återgick man dock till den gamla ordningen. Birger Thuresson blev chefredaktör och ansvarig utgivare samtidigt som han fortsatte som ledarskribent. Detta hindrade dock inte Thuresson från att fortsätta agera eftersom han – som han uttryckte det – ”vägrade sitta still i båten när upplagan sjönk”. Den inställningen resulterade som vi redan nämnt bland annat i att det blev en strid med annonsavdelningen om hur innehållet i tidningen skulle disponeras, en strid som till slut hamnade på tidningsstyrelsens bord.

Birger Thuresson slutade 1999 och återvände till Stockholm. Han efterträddes av Ola Theander som inte heller satt still i båten. Tvärtom hann han knappt börja sin anställning på NV förrän han var igång med att leda ett arbete för att förnya redaktionens organisation. En förnyelse som innebar en ökad satsning på internettidningen samtidigt som arbetet med att förbättra papperstidningen fortsatte. Det senare resulterade bland annat i att Norra Västerbotten gjordes om radikalt och började komma ut i två delar.

Både Birger Thuresson och Ola Theander hade journalistisk erfarenhet men det är svårt att säga vad som vägde tyngst vid anställningen: den journalistiska biten eller den politiska. Hur som helst, tidningens ägare fortsatte 1997 på den traditionella vägen med en chefredaktör som också var politisk redaktör.

Trendbrott

Anställningen av Thuresson och Theander innebar dock ett litet trendbrott. KH Wikström var född och uppvuxen på tidningen och hans efterträdare Rolf Brandt och Stig Ericsson hade arbetat många år på NV, både som reportrar och ledarskribenter, innan de tog över som chefredaktör. Nu kom två chefredaktörer i rask följd som rekryterades externt. Både Thuresson och Theander hade dock arbetat i Västerbotten tidigare, men då i Umeå på Västerbottens-Kurirens ledaravdelning.

Att uppgiften som chefredaktör och ansvarig utgivare kombinerades med uppgiften som politisk skribent hörde alltså till det normala på NV. Men att två så viktiga och arbetskrävande uppgifter innehades av samma person började nu ifrågasättas.

Visst fanns det en nyhetschef och en administrativ ledning som skötte mycket av det dagliga arbetet på redaktionen. Men NV var inte längre i en monopolliknande situation. Medialandskapet var på väg att förändras radikalt med nya konkurrenter. Ny teknik och krav på rationellare produktion medförde stora förändringar i arbetssättet. Samtidigt blev de pressetiska frågorna allt besvärligare att hantera, inte minst genom nätpubliceringen. Arbetsuppgifterna blev med andra ord fler och tyngre. Att på eftermiddagen tvingas ta itu med ett komplicerat utgivarärende eller personalärende samtidigt som morgondagens förstaledare är oskriven kan ställa till med problem även för en rutinerad redaktör, men var då och då vardag för en chefredaktör på Norra Västerbotten.

Nykterist

Att chefredaktören även skulle vara politisk redaktör gjorde dessutom att rekryteringen försvårades. Det ställdes på den tiden stora krav på en chefredaktör på NV. Han eller hon skulle vara journalist, ha goda arbetsledaregenskaper och dessutom ha den rätta politiska åsikten, dvs vara folkpartist eller åtminstone liberal eller frisinnad. Eftersom tidningen genom alla år drivit en nykterhetsvänlig linje vore det allra bästa om chefredaktören också var nykterist.

Det innebar att inte så många kunde komma i fråga som chef för tidningen. En duktig journalist och arbetsledare kunde inte anställas om han inte hade den rätta politiska färgen. Och omvänt kunde en duktig ledarskribent falla bort på grund av att han inte hade någon journalistisk erfarenhet.

Hösten 2004 skildes de två befattningarna åt, förmodligen för gott. Redaktionschefen, dvs författaren till dessa rader, fick avtalspension och ersattes inte. I stället lades ett större ansvar på andra avdelningschefer. Samtidigt accepterade Ola Theander erbjudandet att ”bara” bli politisk chefredaktör om en ny chefredaktör och ansvarig utgivare skulle anställas.

Misstroendeomröstning

Ny chefredaktör blev Sofia Olsson-Olsén från Dala-Demokraten i Falun, där hon var redaktionschef och ansvarig utgivare. Tidigare hade hon bland annat arbetat på Arbetarbladet i Gävle. Så inte nog med att Norra Västerbotten fick sin första kvinnliga chefredaktör, man fick också en chefredaktör med erfarenhet framför allt från socialdemokratiska tidningar. Onekligen en djärv rekrytering av tidningens ägare.

I Sofia Olsson-Olséns uppdrag ingick att förändra både tidning och arbetssätt. Och förändringsarbete var hon van vid från de tidigare arbetsplatserna.

Målen och ambitionerna var dessutom höga. Norra Västerbotten ska ge röst till, och respektera, den lilla människan samtidigt som läsaren som kund ständigt ska vara i fokus hette det i en krönika som hon skrev i tidningen. Mål som stämde väl med tidigare chefredaktörers.

Tyvärr, för tidningen och den nya chefredaktören, kom hon efter några år i konflikt både med läsare och personal. Hon fick inte personalen med sig i förändringsarbetet. Journalistklubben sade sig sympatisera med hennes mål men inte med hennes metoder och genomförde en misstroendeomröstning. Kort därefter hösten 2006 lämnade hon sitt uppdrag och Norra Västerbotten.

Tabloid

Eftersom Sofia Olsson-Olsén avgick med kort varsel stod tidningen plötsligt utan chefredaktör. Men NV:s ägare och tidningsledning hade tur i oturen. Anders Steinvall, som på 1980-talet var sportreporter på NV och som därefter i många år arbetat på Dagens Nyheter bland annat som utrikeskorrespondent, hade bestämt sig för att börja frilansa och fick nu som ett av sina första uppdrag uppgiften att ta över som tillförordnad chefredaktör och ansvarig utgivare för sitt gamla husorgan.

Att detta var en tillfällig lösning var klart redan från början. Anders Steinvall hade familjen i Västerås och även om han själv såg fram emot arbetet på sin gamla arbetsplats ingick det inte i familjens planer att flytta norrut.

Steinvall blev dock kvar i mer än två år och hade när han slutade hade redaktionen under hans ledning genomfört det stora projektet: omgörningen av tidningen till en tabloid. Ett krävande projekt eftersom det mindre formatet och tillgången till fyrfärg på alla sidor krävde ett radikalt nytänkande.

Arbetet började planeras så fort beslutet om nytt tryckeri var taget. Hösten 2007 gjordes en del förberedande arbete, avtal med designkonsult och inledande läsarundersökningar. Under vintern fortsatte man sedan med mer konkret formarbete och ett internt projektarbete i grupper samtidigt som utvärderingar och beslut följde efter åtskilliga provtryck. Utbildningen för personalen började också på allvar våren och sommaren 2008 innan den första tabloidtidningen lämnade det nya tryckeriet i Hedensbyn i oktober 2008.

Parallellt med arbetet att planera den nya tabloidtidningen har arbetet fortsatt med att utveckla nättidningen, norran.se. En satsning på webb-tv inleddes redan under Sofia Olsson-Olséns tid. I början av 2008 lanserades nya norran.se vars besöksutveckling varit mycket positiv.

Den nya tabloiden fick en bra start, konstaterade Anders Steinvall inför tidningsstyrelsen i november 2008 och tillade: Med tanke på den radikala förändringen av tidningen var det anmärkningsvärt hur mycket beröm läsarna gav tidningen.

Bygdens motor

Steinvall ersattes i början av 2009 av Anette Novak, redaktionschef på tidningen City i Stockholm och tidigare bland annat nyhetschef på tidningen Dagen. Novak hade som ledord att Norran ska lyssna på läsarna och att Norran ska bry sig, vara en motor som lyfter hela bygden. Den inställningen har märkts i spalterna och också mottagit positivt av läsarna.

Men tyvärr, inte så positivt att upplagan fått ett lyft.

Men inget ont sagt om chefredaktörer och redaktion som fört en närmast hopplös kamp för att höja upplagan. Norran är ju inte den enda tidningen som haft och har de här problemen, tvärtom. Som Anders Westermark konstaterade vid ett styrelsesammanträde 2009: morgontidningsupplagorna fortsätter att minska med 3-4 procent per år och risken är uppenbar att trenden förstärks med full bredbandsutbyggnad och sämre ekonomi.

Bengt Enqvist

Publicerad 2010-10-14 av:
Åke Lundgren
ake.lundgren@norran.se

Läs våra kommentarsregler

Reaktion

Vad tycker du?

Annonsera